Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 10 năm 2021, 08:35:32
SAM Holdings chi hơn 160 tỷ đồng mua cổ phần Phú Hữu Gia
Chí Tín - 15/09/2020 07:21
 
Công ty cổ phần SAM Holdings (mã SAM, sàn HoSE) dự kiến sẽ đầu tư mua hơn 16,3 triệu Công ty cổ phần Phú Hữu Gia.
SAM Holdings vừa từ bỏ quyền mua thêm cổ phần phần tại SAM Tuyền Lâm
SAM Holdings vừa từ bỏ quyền mua thêm cổ phần phần tại Sacom Tuyền Lâm

Giá mua dự kiến là 10 nghìn đồng/cổ phiếu, theo đó tổng giá trị mua là hơn 163 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ cổ phiếu của Phú Hữu Gia mà SAM Holdings sở hữu sau thương vụ này sẽ là 45,28%.

Trước đó, SAM Holdings đã không thực hiện quyền mua 49,85 triệu cổ phiếu phát hành tăng vốn của Công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm.

Đây là đợt phát hành để Sacom Tuyền Lân tăng vốn lên tới 1.400 tỷ đồng. Theo đó, việc SAM Holdings không thực hiện quyền sẽ làm tỷ lệ sở hữu của công ty này tại Sacom Tuyền Lâm giảm từ 99,75% vốn xuống còn 64%.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, SAM Holdings có tổng các khoản đầu tư tài chính dài hạn tính đến cuối tháng 6/2020 là 1.448 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết là 685,3 tỷ đồng.

Các công ty liên kết mà SAM Holdings có góp vốn đầu tư là Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (giá trị góp 503,5 tỷ đồng, tỷ lệ 34,96%), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển An Việt (giá trị góp 153,7 tỷ đồng, tỷ lệ 45%); Công ty cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường (góp 24,93 tỷ đồng, tỷ lệ 24,93%), Công ty cổ phần Capelia Việt Nam (góp 3,25 tỷ, tỷ lệ 31,48%).

SAM Holdings còn đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là 766,5 tỷ đồng.  Các khoản đầu tư này gồm Tổng công ty Sản xuất Xuất Nhập khẩu Bình Dương, Tổng công ty Dược Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng Alphanam, Công ty cổ phần Du lịch Bưu Điện, Công ty cổ phần Vietferm.

Dự phòng đầu tư tà chính dài hạn là 13,5 tỷ đồng. Riêng khoản đầ tư vào Tổng công ty Dược, Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của khoản đầu tư này, theo SAM Holdings là do Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý.

Khoản đầu tư vào Tổng công ty Dược theo đó vẫn ghi theo giá gốc đầu tư là 283,6 tỷ đồng.

SAM Holdings sẽ phát hành 100 tỷ trái phiếu
Công ty cổ phần SAM Holdings (mã SAM, sàn HoSE) dự kiến sẽ thực hiện đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư