Sàn UPCoM đón cổ phiếu ngành dầu khí và cấp nước
Ngày 11/6/2019, cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí và Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM. Mã chứng khoán lần lượt là PWA và NDW, tổng giá trị chứng khoán giao dịch hơn 400 tỷ đồng.
Petrowaco là doanh nghiệp chuyên kinh doanh xây dựng, bất động sản
Petrowaco là doanh nghiệp chuyên kinh doanh xây dựng, bất động sản

Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí (Petrowaco) thành lập năm 2006 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất,…

Hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm: Đầu tư, xây dựng và kinh doanh phát triển nhà, văn phòng, bất động sản, cho thuê văn phòng, quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ trong khu công nghiệp, khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư tập trung, bãi đỗ xe, khách sạn du lịch.

Doanh nghiệp này còn thực hiện dịch vụ môi giới mua bán nhà; mua cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn liên doanh; kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ cho các công trình xây dựng, cấp thoát nước, môi trường và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng cơ sở.

Doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu thuần của công ty với 99,11% vào năm 2018.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần đây:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Tổng giá trị tài sản

556,5

697,8

Vốn chủ sở hữu

104,9

109,5

Doanh thu thuần

21,7

86,0

Lợi nhuận sau thuế

1,1

21,4

Giá trị sổ sách (Đồng/CP)

10.486

10.954

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 CTCP Bất động sản Dầu khí

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2019

Vốn điều lệ

100

Doanh thu thuần

309,4

Lợi nhuận sau thuế

17,4

Cổ tức (%)

8

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP Bất động sản Dầu khí

 Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, tiền thân là Nhà máy nước Nam Định, xây dựng vào năm 1924 với công suất 600m3/ngày đêm để phục vụ nhu cầu của bộ máy cai trị của Pháp tại địa phương.

Năm 1992, nhà máy được đổi tên thành Công ty Cấp nước Nam Hà và năm 1997 đổi tên thành Công ty Cấp nước Nam Định. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ tháng 12/2017.

Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công cộng, hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu trên địa bản tỉnh Nam Định với những dịch vụ chính bao gồm khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Công ty cũng tham gia thi công lắp đặt công nghệ và đường ống cấp nước; thi công xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng, công nghiệp. Bên cạnh đó, công ty sở hữu dòng nước uống tinh khiết đóng chai mang thương hiệu Nước uống tinh khiết Thiên Trường.

Trong cơ cấu doanh thu thuần của Công ty, hoạt động doanh thu kinh doanh nước sạch luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 93,1% năm 2018 và 95,02% quý I năm 2019.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2018 đến hết quý I/2019:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Quý I/2019

Tổng giá trị tài sản

492,5

499,5

Vốn chủ sở hữu

360,4

346,5

Doanh thu thuần

212,8

48,9

Lợi nhuận sau thuế

17,5

4,3

Giá trị sổ sách (Đồng/CP)

10.509

10.634

Nguồn: BCTC kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 29/12/2017 đến 31/12/2018 và BCTC tự lập quý I/2019 CTCP Cấp nước Nam Định.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2019

Năm 2020

Vốn điều lệ

343,1

343,12

Doanh thu thuần

259,5

269,8

Lợi nhuận sau thuế

19,2

19,2

Cổ tức (%)

Tổi thiểu 5%

5,04

Nguồn: CTCP Cấp nước Nam Định

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...