Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 09 năm 2021, 02:12:08
Sắp cổ phần hóa thêm 8 doanh nghiệp y tế
Chí Tín - 21/10/2014 14:43
 
Bộ Y tế vừa công bố lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ từ nay đến hết năm 2015 với 8 doanh nghiệp sẽ được cổ phần hóa. Ngành y tế sẽ chỉ giữ lại 1 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Y tế.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Không để "dồn toa" IPO
Lo cổ phần hóa DNNN không đúng hướng
Chậm cổ phần hóa sẽ thay người đứng đầu
Thị trường chứng khoán: Cung lớn gọi cầu
  Sắp cổ phần hóa thêm 8 doanh nghiệp y tế  
  Hội nghị sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Bộ Y tế vừa diễn ra tại Hà Nội  

8 doanh nghiệp ngành y tế sắp thực hiện cổ phần hóa gồm Tổng Công ty Dược (và các đơn vị thành viên),  Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Nhân lực Y tế với nước ngoài, Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, Công ty Tư vấn Xây dựng Y tế, Công ty TNHH một thành viên Dược Khoa (thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội).

Ngoài ra, trong số doanh nghiệp y tế cổ phần hóa sắp tới còn có 3 vắc xin và sinh phẩm y tế (Số 1, Nha Trang và Pasteur Đà Lạt).

Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Bộ Y tế đã được triển khai từ năm 1998, trong 10 năm, từ 1998 đến 2007, ngành y đã cổ phần hóa được 25 doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay, tiến trình cổ phần hóa n

gành y tế chững lại, trong 6 năm qua không cổ phần hóa thêm được doanh nghiệp nào.

Doanh nghiệp đầu tiên ngành y tế được cổ phần hóa là 1 đơn vị thành viên của Công ty Xuất nhập khẩu Y tế 1 là Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu Y tế 1. Công ty này cổ phần hóa trong năm 1998.

Trong giai đoạn từ 2001 đến 2005, ngành y tế đã cổ phần hóa thêm 17 doanh nghiệp và giai đoạn 2006 – 2007 đã cổ phần hóa thêm 7 doanh nghiệp.

Theo đánh giá của Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp Bộ Y tế, các doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc ngành y tế thời gian qua vẫn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, phân bổ chủ yếu là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp này chủ yếu là các doanh nghiệp dược, trang thiết bị y tế, tuy nhiên sản phẩm vẫn còn chưa phong phú, kết quả hoạt động doanh nghiệp chỉ đảm bảo việc làm cho người lao động nhưng thu nhập thấp, tốc độ tăng trưởng chưa cao.

Các doanh nghiệp ngành y tế đã cổ phần hóa

- Giai đoạn 1998 – 2000:

Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu Y tế 1

- Giai đoạn 2001 – 2005:

Công ty Bao bì dược chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Bao bì dược

Công ty Dược phẩm Trung ương 7 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Công ty Dược liệu Trung ương 2 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 24 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Hóa dược phẩm Mekophar

Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Công ty Phát triển Kỹ nghệ dược Việt Nam chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Trung ương Vidipha

Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Công ty Dược liệu Trung ương 1 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Xí nghiệp hóa dược chuyển đổi thành Công ty Cổ phần hóa dược Việt Nam

Nhà máy Y cụ II chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Meinfa

Xí nghiệp Cao su Y tế chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Merufa

Xí nghiệp Thiết bị Y tế chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Metech

Công ty Thiết bị Y tế Trung ương 1 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinco

Công ty Thiết bị Y tế Trung ương 2 TP.HCM chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vimec

Công ty Thiết bị Y tế Trung ương 3 Đà Nẵng chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Y tế Danameco

Công ty Xây dựng Y tế chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Y tế

- Giai đoạn 2006 – 2007:

Công ty Dược Trung ương Huế chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex

Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 5 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược Danapha

Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 25 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25

Công ty Xuất nhập khẩu Y tế 1 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 1 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Phabaco

Công ty Nhựa Y tế chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Mediplast

PetroVietnam chỉ giữ 2 công ty 100% vốn Nhà nước PetroVietnam chỉ giữ 2 công ty 100% vốn Nhà nước

()Sau khi tái cấu trúc xong, PetroVietnam sẽ chỉ giữ lại Công ty mẹ và Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) 100% vốn Nhà nước.

Cổ phần hóa MobiFone trong năm 2015 Cổ phần hóa MobiFone trong năm 2015

Bộ TT&TT cho biết ngay trong năm nay sẽ tiến hành tổ chức lại Công ty VMS và xây dựng phương án cổ phần hóa MobiFone để trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Cổ phần hóa DNNN: Không phải chỉ để thu tiền Cổ phần hóa DNNN: Không phải chỉ để thu tiền

() Mối lo về khả năng hoàn thành cổ phần hóa (CPH) 432 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đúng tiến độ đang bị thay dần bằng nỗi lo chệch hướng. 

Hà Nội đẹp thanh lịch với những hàng cây xanh
Cùng ngắm những hàng cây tuyệt đẹp trên phố Thủ đô những ngày dư luận xôn xao về thông tin Hà Nội chuẩn bị chặt hạ 6.700 cây xanh trên gần 200...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư