Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 10 năm 2022, 00:00:43
Sắp “thủng” an toàn vốn, Vietcombank chia cổ tức 18%, phát hành thêm 6,5% để tăng vốn
Thùy Liên - 17/06/2020 15:38
 
Vietcombank sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020-2021 tại Đại hội cổ đông thường niên sắp tổ chức.
d
Vietcombank trình cổ đông phương án tăng vốn tham vọng

Mới hoàn thành 1/3 kế hoạch tăng vốn, hệ số CAR tối thiểu chỉ giữ được hết năm nay

Trong tài liệu báo cáo cổ đông, Vietcombank cho hay, từ tháng 11/2018, Vietcombank đã là ngân hàng đầu tiên áp dụng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam. Theo đó, một trong các trụ cột quan trọng của việc áp dụng Basel II là mức độ đủ vốn. Hệ số an toàn vốn riêng lẻ (CAR) theo Basel II của VCB tại 31/12/2019 ở mức 9,24%, đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định hiện hành của NHNN. Tuy nhiên, với kế hoạch tăng trưởng quy mô tài sản trong thời gian tới, dự kiến VCB chỉ có thể duy trì tỷ lệ an toàn vốn trên ngưỡng tối thiểu (8%) đến cuối năm 2020.

Mặt khác, với tầm nhìn chiến lược đến năm 2020 là trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng hàng đầu khu vực, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất toàn cầu được quản trị theo các thông lệ tốt nhất, và mục tiêu cụ thể là ngân hàng hàng đầu về quản trị rủi ro và chất lượng tài sản, VCB hướng tới hệ số an toàn vốn không chỉ đáp ứng mức tối thiểu theo quy định (8%) mà ở mức cao hơn (~9-10%). Do đó việc bổ sung tăng vốn là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết với VCB.

Mặc dù đầu năm 2019, Vietcombank đã hoàn thành bán gần 3% vốn điều lệ cho GIC và cổ đông hiện hữu Mizuho, mang lại nguồn thặng dư gần 5.000 tỷ đồng, song cũng chỉ mới hoàn thành được 1/3 kế hoạch tăng vốn đã được NHNN phê duyệt đầu năm 2018.  Việc tăng quy mô vốn điều lệ cũng sẽ tạo điều kiện để VCB mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tếđầu tư cho các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của ngân hàng.

Do đó, VCB cần phải tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ, tăng vốn chủ sở hữu trong giai đoạn 2020 - 2021 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược. Nếu không tăng được vốn, VCB sẽ không đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế của VCB, anh hưởng tới hiệu quả hoạt động của VCB cũng như đóng góp của VCB cho NSNN.

Chia cổ tức 18% bằng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ 6,5% để tăng vốn

Trước nhu cầu tăng vốn cấp bách, Vietcombank đã trình ĐHCD thông qua tờ trình về phương án tăng vốn giai đoạn 2020-2021, bao gồm hai cấu phần.

Cấu phần 1 là phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ chia cổ tức 18%.  Vốn điều lệ sau chia cổ tức dự kiến tăng thêm 6.675 tỷ đồng lên 43.764 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý III hoặc quý IV/2020.

Cấu phần thứ hai là phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tương đương 6,5% vốn điều lệ của Vietcombank tại thời điểm chào bán. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Vietcombank. Số lượng chào bán tối đa 99 nhà đầu tư.

Khối lượng phát tối đa là 241.077.034 cổ phiếu. Trong đó, phát hành cho các nhà đầu tư dự kiến 204.915.263 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,19% tổng số cổ phiếu sau phát hành; phát hành cho đối tác chiến lược (Ngân hàng Mizuho Nhật Bản) để giữ tỷ lệ sở hữu tối thiểu 15% (dự kiến 36.161.771 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,92% tổng số cổ phiếu sau phát hành) trên cơ sở quyết định đầu tư của Ngân hàng Mizuho.

Giá phát hành được xác định trên nguyên tắc: không thấp hơn giá định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, và bình quân số học của giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch (trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM) liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020-2021. Việc chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Số vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến tăng thêm tối đa 2.410 tỷ đồng.    

Vốn chủ sở hữu tăng thêm dự kiến sẽ được VCB sử dụng để ầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định (khoảng 500 tỷ đồng). Số còn lại được sử dụng để mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác.

Vietcombank đạt 9.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 5 tháng
Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietcombank ông Nghiêm Xuân Thành cho biết, kết thúc 5 tháng đầu năm lợi nhuận ngân hàng đạt mức 9.100 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư