Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
SBC bị đưa vào diện bị cảnh báo
Chí Tín - 12/06/2014 15:25
 
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (mã CK: SBC) vào diện cảnh báo, hiệu lực bắt đầu từ ngày 18/6 tới.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Cổ phiếu VID thoát khỏi diện bị kiểm soát
Sau “bốc hỏa”, cổ phiếu PVX lại vào tầm ngắm
Quy chế mới cởi trói cổ phiếu diện kiểm soát

Theo HOSE, lý do SBC bị đưa vào diện cảnh báo là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn năm 2013 là -49,82 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là  -49,4 tỷ đồng.

Do đó, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013, SBC bị rơi vào trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1.1 Điều 15 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014.

   
  Một số thông tin cơ bản về cổ phiếu SBC và CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn  

Mới đây, Đại hội đồng cổ đông SBC đã thông qua kế hoạch hủy niêm yết tại HOSE và trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xây dựng phương án hủy niêm yết giải quyết quyền lợi cổ đông khi cổ phiếu SBC hủy niêm yết.

Theo SBC, trong năm 2014, Công ty dự kiến sẽ đạt tổng doanh thu hơn 1.600 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chỉ phí, lợi nhuận trước thuế dự kiến của Công ty trong năm 2014 là 31,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4,68 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ có kế hoạch sáp nhập một số công ty con và sẽ thực hiện phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phần của các công ty con.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư