Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 10 năm 2021, 19:38:40
SBT kỳ vọng chiếm 50% thị phần đường cả nước đến 2020
Hồng Phúc - 08/05/2018 14:05
 
Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, mã: SBT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III niên độ 2017-2018 (01/01-31/3/2018). Theo đó, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 2.731 tỷ đồng và 137,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 140% và 65% so với niên độ trước. Với mức tăng trưởng 37%/năm, SBT sẽ tiêu thụ trên 1,1 triệu tấn đường vào năm 2020 và chiếm 50%thị phần ngành đường cả nước.

SBT ước cả niên độ 2017-2018, tổng sản lượng tiêu thụ của Công ty sẽ đạt 616 nghìn tấn đường, tăng trưởng 250% so với niên độ trước. Và mục tiêu đến niên độ 2019-2020 của Thành Thành Công là gia tăng sản lượng đạt 1,118 triệu tấn đường.

.
.

Tính đến 31/3/2018, tổng tài sản SBT đạt 18.906 tỷ đồng, tương đương 833 triệu USD, tăng gấp 2,42 lần so với đầu niên độ do tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn tăng lần lượt 150% và 131% so với 30/6/2017. So với thời điểm 30/6/2017, hàng tồn kho tăng 1.724 tỷ đồng, lên mức 3.682 tỷ đồng do ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ trong sản xuất kinh doanh của ngành đường. Do đó, SBT phải trích lập dự phòng hơn 39 tỷ đồng, trong khi đầu năm công ty chỉ dành hơn 1,6 tỷ đồng.

.
.

Vốn hóa thị trường của SBT tính đến 04/5/2018 đạt 10.165 tỷ đồng, tương đương 452 triệu USD, chiếm khoảng 0,4% giá trị vốn hóa toàn thị trường.

“SBT là một trong những công ty có quy mô vốn hóa hàng đầu trong ngành mía đường Việt Nam, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 42% vốn hóa toàn ngành và lớn hơn gấp khoảng gần 16 lần công ty cùng ngành xếp hạng tiếp theo”, theo báo cáo của SBT.

Nhờ M&A, Thành Thành Công - Biên Hòa tăng mạnh thị phần
Sau M&A, tính đến tháng 3/2018, giá trị vốn hóa thị trường của TTC Sugar đạt 480 triệu USD, với quy mô và thị phần tăng mạnh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư