Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 10 năm 2022, 05:45:10
Sẽ có biến động nhân sự tại Tập đoàn Cao su?
Thanh Thủy - 19/05/2021 09:53
 
Cuộc họp bất thường cuối tháng 2/2021 đã sửa đổi nhiều quy định trong điều lệ công ty, trong đó gồm những thay đổi tác động lên cơ chế đề cử và ứng cử tham gia HĐQT Công ty.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR-sàn HoSE) dự kiến tổ chức cuộc họp cổ đông vào ngày 25/6/2021. Nội dung quan trọng và được đặt lên vị trí thứ hai trong chương trình đại hội năm nay là  việc bầu thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2026.

Theo tờ trình gửi đến các cổ đông, số lượng thành viên HĐQT và kiểm soát viên theo điều lệ tập đoàn. Cập nhật mới nhất tại Điều lệ được sửa đổi sau cuộc họp bất thường cuối tháng 2/2021, Tập đoàn Công nghiệp Cao su đã nâng số lượng thành viên từ 7 người lên 9 người.

Bên cạnh việc nới về số lượng, cuộc họp cổ đông lần trước cũng nới điều kiện đề cử, ứng cử. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 0,1% đến 10% cổ phần đã có quyền đề cử 1 ứng viên. Tỷ lệ tối thiểu trước đây là 5%. Với quy mô vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng, thay vì phải nắm giữ 200 triệu cổ phiếu có giá trị theo mệnh là là 2.000 tỷ đồng và ước tính theo giá đóng cửa ngày 18/5 (24.800 đồng/cổ phiếu) là 4.960 tỷ đồng, cổ đông hoặc nhóm cổ đông chỉ cần sở hữu 4 triệu cổ phiếu có giá trị tạm tính hơn 99 tỷ đồng.  

Ngoài ra, theo quy định mới tại Luật Doanh nghiệp, các cổ đông cũng không cần phải đáp ứng thêm điều kiện nắm giữ đủ tỷ lệ cổ phần ít nhất 6 tháng để tham gia đề cử và ứng cử nhân sự.  

Trong danh sách cổ đông ở thời điểm hiện tại, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vẫn chỉ có duy nhất một cổ đông lớn là Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với tỷ lệ sở hữu 96,77%. Sự điều chỉnh trên là điều cần thiết nếu tập đoàn muốn có thêm nhân sự mới ngoài các đại diện từ cổ đông Nhà nước.

Theo chương trình họp, sau khi thông qua chương trình và quy chế làm việc, tập đoàn sẽ trình cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị. Việc bầu thành viên HĐQT và kiểm soát viên cho nhiệm kỳ mới sẽ thực hiện liền tiếp, trong khi với khá nhiều doanh nghiệp, công việc bầu nhân sự nhiệm kỳ mới được thực hiện ở cuối sau khi hoàn tất các tờ trình báo cáo về hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ cũ và kế hoạch các năm tới.

Hiện tập đoàn vẫn chưa công bố chi tiết các tờ trình. Theo chia sẻ tại cuộc họp vài tháng trước, kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được đặt ra với mức tăng trưởng doanh thu cao với mục tiêu doanh thu và thu nhập khác khoảng 27.100 tỷ đồng. Đây cũng là mức dự kiến doanh thu kỷ lục kể từ năm 2013. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 5.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.600 tỷ đồng, giảm so với mức nền so sánh cao của năm 2020.

Công ty từng đề xuất tỷ lệ cổ tức năm 2020 ở mức 6%. Dù có thể thực hiện được chỉ tiêu này do kết quả kinh doanh năm trước tăng trưởng tốt, lãnh đạo tập đoàn kiến nghị giảm tỷ lệ cổ tức còn khoảng 4% để có nguồn vốn tích lũy cho các dự án đang đầu tư dở dang của đơn vị. Tuy nhiên cũng đã có những ý kiến trái chiều từ phía cổ đông. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 sẽ được trình và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào tháng 6 này.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) dự kiến thoái vốn khỏi công ty con
Vinaruco (VRG) công bố thông tin về quyết định phê duyệt phương án thoái vốn của GVR
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư