Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 07 năm 2022, 01:03:21
Cao su Đà Nẵng đặt mục tiêu doanh thu quý II tăng, nhưng sản lượng giảm
Chí Tín - 09/04/2021 08:03
 
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC, sàn HoSE) vừa có kết quả kinh doanh quý I và đưa ra mục tiêu kinh doanh quý II/2021.
Mục tiêu lợi nhuận trước thuế quý II/2021 của Cao su Đà Nẵng là là 86 tỷ đồng
Mục tiêu lợi nhuận trước thuế quý II/2021 của Cao su Đà Nẵng là 86 tỷ đồng

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2021 đạt 1.083 tỷ đồng, đạt 128% so với kế hoạch và đạt 133% so với cùng kỳ.

Doanh thu bán hàng đạt 998 tỷ đồng, bằng 113% so với kế hoạch và bằng 120% so với cùng kỳ năm 2020.

Công ty ghi nhận doanh thu thuần quý I là 994 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch, 118% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 71 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch và 151% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, công ty này cũng đưa ra kế hoạch kinh doanh quý II/2021 với giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế dự kiến giảm so với quý I, nhưng doanh thu vẫn tăng.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp mục tiêu quý II/2021 là 1.020 tỷ đồng, bằng 141% cùng kỳ.

Doanh thu bán hàng dự kiến quý II/2021 là 1.050 tỷ đồng, bằng 127% cùng kỳ; doanh thu thuần đạt 1.010 tỷ đồng, bằng 128% cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu quý II là 86 tỷ đồng, bằng 143% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, Cao su Đà Nẵng đạt doanh thu thuần 3.646,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 256,3 tỷ đồng, lợi nhuận theo đó tăng nhẹ so với năm trước.

Tại báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính của Cao su Đà Nẵng năm 2020, công ty kiểm toán AASC nêu ý kiến nhấn mạnh cho biết, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng có thông báo tiền thuê đất về việc yêu cẩu Công ty Cao su Đà Nẵng phải thanh toán bổ sung theo đơn giá mới.

Đây là đơn giá đối với tiền thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng tại Khu công nghiệp Liên Chiểu từ năm 2016 đến năm 2020 với số tiềm là hơn 11,5 tỷ đồng, đã bao gồm VAT và lãi chậm nộp.

Tuy nhiên, việc thay đổi đơn giá mới chưa được Cao su Đà Nẵng và các đơn vị khác trong khu công nghiệp chấp thuận. Đến ngày phát sinh báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2020, các bên vẫn đang trong quá trình xử lý vấn đề này.

Cao su Đồng Phú giảm gần 30% lợi nhuận
Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR, sàn HoSE) đã có kết quả kinh doanh tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư