Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 10 năm 2020, 08:15:02
Sẽ có Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Anh Ngọc - 16/06/2020 08:47
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong quý IV năm 2020.

Nghị quyết về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2020.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thống nhất ban hành tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý ban hành nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư