Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 12 năm 2023, 15:43:16
Sẽ xây dựng đề án riêng về khu thương mại tự do tại Hải Phòng
Nguyễn Lê - 26/10/2021 18:29
 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến đai biểu về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.
.
Phiên thảo luận tại tổ về cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An và Thừa Thiên Huế. 

Theo chương trình kỳ họp thứ hai, sáng 27/10, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An và Thừa Thiên Huế. 

Ngày 26/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã gửi Quốc hội báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội tại tổ (ngày 22/10) về nội dung trên.

Tại phiên thảo luận tổ, có ý kiến đại biểu đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu thành lập khu thương mại tự do, nội dung đã được Chính phủ đề xuất khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước kỳ họp này.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng báo cáo, về khu thương mại tự do tại Thành phố Hải Phòng, cơ quan soạn thảo nhận thức đây là vấn đề mới, chưa được triển khai thực hiện tại nước ta, tuy nhiên, trên thế giới, đã có nhiều mô hình thành công như tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Singapore, Mỹ.

Để thực hiện từng bước một cách thận trọng, nghiên cứu một cách thấu đáo, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp với Thành phố Hải Phòng xây dựng đề án riêng để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến và trình Quốc hội tại thời điểm thích hợp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông tin.

LIên quan đến vấn đề này, khi tham gia thảo luận tổ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng cho biết, Chính phủ có đề xuất về khu thương mại tự do cho Hải Phòng, nếu nghiên cứu kỹ và được Bộ Chính trị cho phép thì bổ sung vào cơ chế chính sách sau.

Theo đề xuất ban đầu của Chính phủ,  khu thương mại tự do là khu vực có ranh giới địa lý xác định, do Quốc hội quyết định thành lập, được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt, đột phá, có mô hình quản lý được tổ chức phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, mục tiêu phát triển của khu thương mại tự do và quy định liên quan của pháp luật.

Ý kiến khác của đại biểu liên quan đến cơ chế cho Hải Phòng cũng được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng hồi âm.

Đó là dự thảo nghị quyết cho phép Thành phố Hải Phòng được chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan của thành phố. Đại biểu cho rằng như thế sẽ tạo bất bình đẳng trong thu nhập với các địa phương khác. Đồng thời, có ý kiến đề nghị áp dụng cơ chế này đối với những địa phương khác tương tự như Thành phố Hải Phòng.

Giải trình, Bộ trưởng cho biết, tại Nghị quyết số 45-NQ/TW, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương cho Thành phố Hải Phòng thực hiện thí điểm phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực nhân sự và tiền lương.

Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho phép mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Mặt khác, hiện nay, do tác động của dịch Covid-19 nên chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW chưa được áp dụng.

Do đó, dự thảo Nghị quyết quy định nhằm tăng tính chủ động cho thành phố Hải Phòng trong việc tận dụng nguồn lực sẵn có, tạo  động lực, khuyến khích, nâng cao năng suất lao động và thu hút, nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố Hải Phòng.

Chính sách này đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng cho biết.

Chủ tịch Quốc hội giải thích việc thí điểm cơ chế đặc thù cho 4 địa phương
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thí điểm cơ chế, chính sách cho một số địa phương, nhưng cũng vì mục tiêu chung của quản trị quốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư