Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 07 năm 2024,
Shark Louis Nguyễn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT tại Đầu tư LDG
Duy Bắc - 23/06/2023 06:53
 
Sau một năm tham gia với tư cách thành viên HĐQT, ông Louis Nguyễn đã nộp đơn xin từ nhiệm tại CTCP Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HoSE).

Ngày 21/6, Đầu tư LDG nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Louis Nguyễn vì lý do cá nhân.

Ông Louis Nguyễn chỉ mới tham gia HĐQT LDG từ ngày 30/06/2022 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức vào lần 3 thông qua. Ông được biết đến nhiều hơn với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn (Saigon Asset Management - SAM), cũng như là Shark Louis Nguyễn khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam.

Ông Louis Nguyễn
Ông Louis Nguyễn.

Từ khi tham gia HĐQT LDG đến nay, ông Louis Nguyễn không sở hữu hay thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến cổ phiếu LDG.

Ngoài ra, ngày 22/6, Công ty tiếp tục nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Trịnh Quốc Nam với lý do cá nhân.

Liên tiếp không thể tổ chức Đại hội

Một diễn biến đáng lưu ý khác, ngày 22/6, CTCP Đầu tư LDG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2. Tuy nhiên, Công ty ghi nhận 189 cổ đông và 28 cổ đông tham gia với tư cách uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện 41,67 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,26% vốn điều lệ (thấp hơn tỷ lệ 33% theo yêu cầu).

Căn cứ quy định, Đại hội đã không thể tiếp tục tổ chức, Công ty sẽ tổ chức Đại hội lần 3.

Trước đó, ngày 11/5, Đầu tư LDG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 1 nhưng chỉ ghi nhận 101 cổ đông tham dự họp Đại hội, tương ứng 22,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 1 đã không đủ điều kiện để tiến hành.

Theo Điều lệ năm 2022, Điều 18 quy định, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; nếu như Đại hội lần 1 không thể tổ chức, Đại hội lần 2 sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự Đại hội lần 1, tỷ lệ tham dự ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; và Đại hội lần 3 không dựa trên tỷ lệ cổ đông tham dự.

Được biết, trong năm 2022, Đầu tư LDG đã phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3. Trong đó, lần 1 chỉ có 29,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và lần 2 chỉ có 30,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Sau khi Chủ tịch HĐQT bị bán giải chấp hơn 18 triệu cổ phiếu, đến lượt Phó chủ tịch thoái toàn bộ vốn

Ông Nguyễn Minh Khang, Phó chủ tịch HĐQT vừa bán ra toàn bộ 387.875 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 0,15% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 26/5 đến ngày 6/6.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Minh Khang tham gia Đầu tư LDG từ năm 2017, được giới thiệu là người có 20 năm kinh nghiệm công tác trong ngành xây dựng, bất động sản và năm 2017 được bổ nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại Đầu tư LDG; ngày 17/1/2018, ông Nguyễn Minh Khang trở thành Tổng giám đốc tại Đầu tư LDG.

Tuy nhiên, tới ngày 28/4/2022, Đầu tư LDG miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Nguyễn Minh Khang, bổ nhiệm ông Ngô Văn Minh giữ chức quyền Tổng giám đốc. Mặc dù vậy, từ ngày 26/4/2022 đến nay, ông Nguyễn Minh Khang vẫn đang là Phó chủ tịch HĐQT tại Đầu tư LDG.

Trước đó, ngày 18/5 đến ngày 19/5, Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng tiếp tục bị bán giải chấp thêm 4.984.300 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 5,86% về còn 3,92% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Công ty.

Thêm nữa, ngày 28/10/2022, ông Nguyễn Khánh Hưng cũng bị bán giải chấp 713.000 cổ phiếu LDG; ngày 8/11/2022 tiếp tục bị bán giải chấp thêm 3.818.000 cổ phiếu LDG; từ ngày 9/11/2022 đến 11/11/2022, ông Nguyễn Khánh Hưng tiếp tục bị bán giải chấp 3,92 triệu cổ phiếu; từ ngày 14/11/2022 đến ngày 15/11/2022, ông Nguyễn Khánh Hưng bị bán giải chấp 1.310.900 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 7,77% về 7,23% vốn điều lệ; từ ngày 13-14/4/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng bị bán giải chấp 3.528.000 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 7,23% về còn 5,86% vốn điều lệ.

Như vậy, thống kê từ ngày 28/10/2022 đến ngày 19/5/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng bị bán giải chấp khoảng 18.274.200 cổ phiếu LDG, tương đương khoảng 7,11% vốn điều lệ tại Đầu tư LDG và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Công ty.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/6, cổ phiếu LDG tăng 40 đồng lên 5.250 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng tiếp tục bị bán giải chấp thêm 4,98 triệu cổ phiếu LDG
Sau khi bị bán giải chấp cuối năm 2022, Chủ tịch CTCP Đầu tư LDG (mã LDG – sàn HoSE) tiếp tục bị bán giải chấp thêm cổ phiếu và chính thức không...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư