Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 08 tháng 12 năm 2023, 00:55:26
Số hóa gần 8.000 lễ hội truyền thống
Tú Ân - 29/07/2021 10:50
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa, phê duyệt Đề án Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Với mục tiêu nhằm số hóa 100% dữ liệu các loại hình lễ hội truyền thống, Đề án sẽ tập trung thu thập các thông tin cơ bản nhằm rà soát, đánh giá thực trạng lễ hội ở Việt Nam. Bên cạnh việc phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội, đề án còn tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội truyền thống.

Lễ hội sẽ dược số hóa, đưa lên không gian mạng từ năm 225.
Lễ hội sẽ dược số hóa, đưa dữ liệu lên không gian mạng.

Một trong những nội dung Đề án sẽ triển khai là điều tra, thống kê các loại hình lễ hội; số hóa, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội; xây dựng, vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ việc nhập liệu, xử lý, tổng hợp và khai thác cơ sở dữ liệu; đào tạo, tập huấn khai thác sử dụng phần mềm; duy trì, vận hành hằng năm.

Theo kế hoạch, đề án được triển khai thực hiện trong thời gian 5 năm, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2021-2022 với các nội dung điều tra, thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam, đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng Thông tin về lễ hội Việt Nam, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội truyền thống.

Giai đoạn 2 diễn ra từ 2023-2025, tiến hành số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài, hoàn thiện phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng Thông tin về lễ hội Việt Nam, đào tạo tập huấn khai thác sử dụng phần mềm kết hợp duy trì, vận hành.

Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019, hiện cả nước có 7,966 lễ hội.

Hà Nội tạm dừng tổ chức các lễ hội và tuyến phố đi bộ để phòng, chống Covid-19
Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có công văn số 112-CV/TU ngày 27/4/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư