Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 05 năm 2021, 06:45:09
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đứng đầu bảng xếp hạng DDCI Sóc Trăng năm 2020
Trúc Giang - 19/04/2021 15:38
 
UBND tỉnh Sóc Trăng vừa công bố kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng năm 2020 (DDCI Sóc Trăng năm 2020).
Một góc thành phố Sóc Trăng

Theo bảng xếp hạng DDCI năm 2020 được công bố, đối với cấp sở, ngành, 03 đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng lần lượt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (8,3 điểm), Sở Giáo dục và Đào tạo (8,27 điểm), Chi cục Hải Quan (8,26 điểm). Đứng cuối bảng xếp hạng lần lượt là Sở Tài nguyên và Môi trường (7,97 điểm), Sở Thông tin và Truyền thông (7,99 điểm) và Sở Khoa học và Công nghệ (8,03 điểm).

Đối với cấp huyện, huyện Thạnh Trị đứng đầu bảng xếp hạng DDCI năm 2020 (8 điểm, nhóm tốt). Đứng cuối bảng xếp hạng là huyện Trần Đề (7,19 điểm, nhóm khá).

DDCI Sóc Trăng năm 2020 đối với các sở, ngành được xây dựng gồm 05 chỉ số thành phần cốt lõi: Hiệu quả thực hiện chính sách, văn bản pháp luật; chất lượng dịch vụ công; minh bạch thông tin và đối xử công bằng; tính năng động và trách nhiệm giải trình của lãnh đạo; chi phí không chính thức. Bên cạnh đó là các chỉ số thành phần mở rộng: Ứng dụng công nghệ thông tin (chính phủ điện tử); chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính và dich vụ công; phát triển bền vững và bao trùm.

Còn đối với cấp huyện, DDCI Sóc Trăng năm 2020 được xây dựng gồm 10 chỉ số thành phần cốt lõi: Chi phí gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh; cấp phép và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện… và các chỉ số thành phần mở rộng tương tự như đối với các sở, ngành, tuy nhiên có thêm chỉ số hiệu quả của thủ tục thuế.

Sóc Trăng khởi sắc về thu hút đầu tư
Sóc Trăng đã và đang nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, bởi chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, môi trường đầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư