Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 09 năm 2020, 08:51:00
Sonadezi Châu Đức sắp ký hợp đồng với giá trị tối đa hơn nghìn tỷ
Chí Tín - 11/09/2020 07:24
 
Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã SZC, sàn HoSE) dự kiến sẽ ký hợp đồng thuê đất với Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2.
Sonadezi Châu Đức là doanh nghiệp ngành hạ tầng khu công nghiệp
Sonadezi Châu Đức là doanh nghiệp ngành hạ tầng khu công nghiệp

Chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng nêu trên đã được Hội đồng quản trị của Sonadezi Châu Đức thông qua.

Theo đó, giá trị hợp đồng được xác định theo giá trị hợp đồng quy định cụ thể tại các văn bản thỏa thuận, hợp đồng.

Tuy nhiên, giới hạn giá trị hợp đồng được quy định phải nhỏ hơn tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Hội đồng quản trị giao ban tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định.

Theo báo cáo tài chính của Sonadezi Châu Đức 6 tháng đầu năm 2020 thì tổng tài sản của Công ty tại ngày 30/6/2020 lên tới hơn 3.336,8 tỷ đồng.

Theo đó đó nếu hợp đồng với Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 được ký với giá trị tối đa được phép theo chủ trương mới được thông qua thì giá trị hợp đồng có thể lên tới 1.167 tỷ đồng.

Tuy giá trị tài sản của Sonadezi Châu Đức đạt tới 3.336,8 tỷ đồng như trên, nhưng nợ phải trả của doanh nghiệp này cũng đã đạt tới hơn 2.133,4 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ dài hạn, vay và nợ thuê tài chính dài hạn có quy mô lớn nhất với 843,9 tỷ đồng, tiếp đó là chi phí phải trả dài hạn với 355,2 tỷ đồng, doanh thu chưa thực hiện dài hạn là 240,9 tỷ đồng.

Ở phần nợ ngắn hạn, phần người mua trả tiền trước ngắn hạn là 307,6 tỷ đồng,  vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 134,1 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác là 114,2 tỷ đồng.

Sonadezi Châu Đức: Mơ hồ mua bán công cụ nợ
Động thái mua đi bán lại công cụ nợ mà Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã SZC, sàn HOSE) tỏ ra khá mơ hồ về mục đích và tính hiệu quả tài...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư