Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/6
Hà Đăng - 18/06/2013 09:10
 
(baodautu) APP, PTI, TLG, TMX chốt ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.
TIN LIÊN QUAN
Thiên Long trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, tỷ lệ 10%/mệnh giá

* Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP – HNX): Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, tỷ lệ 10%/mệnh giá (mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức). Cổ tức sẽ được trả vào ngày 5/7/2013.

* Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI – HNX): Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 11%/mệnh giá (mỗi cổ phiếu được nhận 1.100 đồng cổ tức). Cổ tức sẽ được trả vào ngày 18/7/2013.

* Công ty cổ phần Tập Đoàn Thiên Long (TLG – HOSE): Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, tỷ lệ 10%/mệnh giá (mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức). Cổ tức sẽ được trả vào ngày 15/7/2013.

* Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (TMX – HNX): Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 10%/mệnh giá (mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng cổ tức). Cổ tức sẽ được trả vào ngày 3/7/2013.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư