• Bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh hoặc séc
  Bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh hoặc séc
  Anh Ngọc | 07/11/2016 08:35
  Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành...
 • Bảo đảm dự thầu sao cho hợp lệ?
  Bảo đảm dự thầu sao cho hợp lệ?
  Anh Ngọc | 05/11/2016 07:20
  Một trong các tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu hợp lệ là có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.