Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 07 năm 2022, 08:25:19
Bảo lãnh dự thầu có được sửa đổi?
Anh Ngọc - 13/09/2019 07:33
 
Một trong các tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Lê Đức Phương (Phú Thọ) đặt câu hỏi như sau: Tôi là đại diện bên mời thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu bảo hiểm xây dựng công trình theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Gói thầu được đóng thầu vào lúc 8 giờ 15 phút và mở thầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 18/4/2019; thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 70 ngày, kể từ ngày 18/4/2019.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất, tổ chuyên gia phát hiện tình huống sau đây:

Trong biên bản mở thầu do bên mời thầu lập ngày 18/4/2019, có xác nhận của các nhà thầu tham dự, trong đó có nhà thầu A, ghi nội dung có hiệu lực của bảo đảm dự thầu của nhà thầu A là 70 ngày, kể từ ngày 15/4/2019.

Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu A, phát hiện nhà thầu A có đính kèm theo văn bản sửa đổi bảo lãnh dự thầu nộp trước thời điểm đóng thầu do tổ chức ngân hàng phát hành ngày 16/4/2019 ghi nội dung sửa đổi bảo lãnh dự thầu là 70 ngày, kể từ ngày 18/4/2019 (văn bản sửa đổi bảo lãnh dự thầu đóng kèm trong hồ sơ đề xuất là hợp lệ). Bên mời thầu đã không công khai nội dung sửa đổi này trong lễ mở thầu do không phát hiện ra.

Tôi xin hỏi, thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu của nhà thầu A như đã nêu trên có hợp lệ hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm d, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Theo đó, việc đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu và bảo đảm dự thầu
Đơn vị tư vấn đầu thầu đánh giá HSDT của nhà thầu không đáp ứng tư cách hợp lệ do thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu không đáp ứng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư