Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 08 năm 2022, 11:47:42
Hoàn trả, giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu không được lựa chọn
Anh Ngọc - 02/05/2019 07:23
 
Bên mời thầu có trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu không được lựa chọn theo thời hạn quy định trong hồ sơ mời thầu nhưng không quá 20 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Đinh Thị Hiền (tỉnh Hòa Bình) đặt câu hỏi như sau: Sau khi có thư mời bên dự thầu thương thảo hợp đồng nhà thầu đã tiến hành thương thảo với chủ đầu tư.

Việc thương thảo hợp đồng giữa 2 bên đã được tiến hành nhưng không thành công do không đạt được thỏa thuận về các vấn đề chưa được nêu chi tiết trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu.

Vậy bên dự thầu có được nhận lại bảo đảm dự thầu hay không? Các căn cứ pháp lý như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 7, Điều 11 Luật Đấu thầu quy định bên mời thầu có trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu không được lựa chọn theo thời hạn quy định trong hồ sơ mời thầu nhưng không quá 20 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Đối với câu hỏi của bà Hiền, trường hợp việc thương thảo với nhà thầu xếp hạng thứ nhất không thành công thì bảo lãnh dự thầu của nhà thầu này được hoàn trả hoặc giải tỏa theo quy định nêu trên.

Tuy nhiên, bà cần lưu ý, việc thương thảo hợp đồng phải tuân thủ theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và nhà thầu sẽ không được hoàn trả bảo đảm dự thầu nếu thuộc một trong những trường hợp quy định Khoản 8, Điều 11 Luật Đấu thầu.

Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ
Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư