Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 07 năm 2024,
Bên dự thầu có được nhận lại bảo đảm dự thầu do thương thảo hợp đồng không thành công?
Anh Ngọc - 31/10/2019 07:12
 
Bên mời thầu có trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu không được lựa chọn theo thời hạn quy định trong hồ sơ mời thầu nhưng không quá 20 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Thị Hiền (tỉnh Hòa Bình) đặt câu hỏi như sau: Sau khi có thư mời bên dự thầu thương thảo hợp đồng nhà thầu đã tiến hành thương thảo với chủ đầu tư.

Việc thương thảo hợp đồng giữa 2 bên đã được tiến hành nhưng không thành công do không đạt được thỏa thuận về các vấn đề chưa được nêu chi tiết trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu.

Tôi muốn hỏi, vậy bên dự thầu có được nhận lại bảo đảm dự thầu hay không? Các căn cứ pháp lý như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 7, Điều 11 Luật Đấu thầu quy định bên mời thầu có trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu không được lựa chọn theo thời hạn quy định trong hồ sơ mời thầu nhưng không quá 20 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Đối với câu hỏi của bà Hiền, trường hợp việc thương thảo với nhà thầu xếp hạng thứ nhất không thành công thì bảo lãnh dự thầu của nhà thầu này được hoàn trả hoặc giải tỏa theo quy định nêu trên.

Tuy nhiên, bà cần lưu ý, việc thương thảo hợp đồng phải tuân thủ theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và nhà thầu sẽ không được hoàn trả bảo đảm dự thầu nếu thuộc một trong những trường hợp quy định Khoản 8, Điều 11 Luật Đấu thầu.

Không hoàn trả bảo đảm dự thầu cho liên danh nhà thầu sai phạm
Trường hợp thành viên trong liên danh vi phạm quy định tại Khoản 8, Điều 11 Luật Đấu thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư