Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 08 năm 2021, 02:42:43
Tag: cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  • Nguồn lực trong nước có vai trò quyết định trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
    Với Nghị quyết số 52-NQ/TW, Đảng ta đã đề ra những quan điểm chỉ đạo hết sức quan trọng. Những quan điểm này nhằm đảm bảo việc thực hiện thắng lợi chủ trương chủ động, tích cực tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn giới thiệu bài viết của ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương về vẫn đề này.
  • Tìm hướng đi cho trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam
    Trí tuệ nhân tạo đã và đang tác động lên các ngành kinh tế trên toàn thế giới, mang lại cơ hội cũng như thách thức to lớn cho Việt Nam. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp tăng năng suất lao động, cải thiện hệ thống kết nối thông tin, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thời gian xử lí, mang lại lợi ích to lớn cho Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.