Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 09 năm 2021, 02:43:52
Tìm hướng đi cho trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam
Anh Phong - 17/01/2019 14:16
 
Trí tuệ nhân tạo đã và đang tác động lên các ngành kinh tế trên toàn thế giới, mang lại cơ hội cũng như thách thức to lớn cho Việt Nam. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp tăng năng suất lao động, cải thiện hệ thống kết nối thông tin, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thời gian xử lí, mang lại lợi ích to lớn cho Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

 


Các nhà máy thông minh với các công nghệ đột phá, làm thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, tạo ra nhiều sản phẩm mới với chất lượng và hiệu quả khác biệt vượt trội. Nguồn lao động giá rẻ có thể sẽ mất dần lợi thế trong công nghiệp do tự động hóa, robot hóa; đòi hỏi cần phải có chính sách đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với bối cảnh mới. Tài nguyên thiên nhiên từng bước được thay thế bởi vật liệu tổng hợp mới. 

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng và là tất yếu trong quá trình chuyển đổi nền sản xuất với việc ứng dụng những công nghệ số hóa nêu trên vào hoạt động sản xuất, tạo nên một hệ thống sản xuất thông minh hơn, tự ra quyết định trong các điều kiện sản xuất phức tạp nhằm tăng chất lượng và năng suất, đồng thời tiết kiệm nhân công và năng lượng, bảo vệ môi trường, tăng tính cạnh tranh và hiệu quả của doanh nghiệp... 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi Nhà nước Việt Nam, các doanh nghiệp và mọi công dân cần phải có những đổi mới mạnh mẽ.Trước bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 về định hướng xây dựng “Chính sách Công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế năm 2019, phiên hội thảo chuyên đề “Định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam” đã được tổ chức với mục đích tập hợp, chắt lọc những tinh hoa trí tuệ, những kinh nghiệm của các chuyên gia trong nước và quốc tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủvề chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Hội thảo đã tập trung đánh giá xu hướng phát triển và tác động của trí tuệ nhân tạo lên nền kinh tế thế giới; tác động đến các nhóm ngành kinh tế; đánh giá thực trạng và mức độ sẵn sàngcho việc đẩy mạnh áp dụng trí tuệ nhân tạo, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;những vấn đề về thể chế, chính sách cần được tháo gỡ đểthực hiện chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh mới; đẩy mạnhứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo vào quản lý và sản xuất để tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế. 

Hội thảo cũng đã nhận được sự chia sẻ thiết thực từ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo về việc xây dựng nền tảng chia sẻ công nghệ; sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn và kinh nghiệm khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực từ giao thông, y tế, an ninh, quốc phòng, ngân hàng cho tới thời trang, ẩm thực, âm nhạc… Xu thế cho thấy, nhiều nghề nghiệp sẽ bị thay thế dần bởi công nghệ mới. Viễn cảnh thất nghiệp hàng loạt là không thể tránh khỏi, tỷ lệ phân chia giàu nghèo giữa các nước sẽ rõ rệt, tội phạm công nghệ gia tăng… Tuy nhiên, phát triển trí tuệ nhân tạo sẽ là cơ hội cho nước ta đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới. vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Cách mạng 4.0: Con người sẽ không trở thành nô lệ của robot và trí tuệ nhân tạo
Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch điều hành WEF cho rằng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được phát triển dựa trên việc lấy con người làm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư