Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 01 năm 2022, 04:07:53
Tag: công chức ma
  • Cắt "công chức ma" sẽ đủ tiền tăng lương
    () Đại biểu Đỗ Văn Đương cho rằng, nếu giảm đi nước ngoài, thu hồi tài sản tham nhũng, cắt 30% “công chức ma” thì ngân sách sẽ có thêm cả trăm nghìn tỷ đồng để tăng lương cho người lao động, hưu trí...