Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 24 tháng 09 năm 2023, 04:46:57
Tag: đô thị cam lâm
  • Khánh Hòa - Tầm nhìn chiến lược mở cơ hội mới
    Khánh Hòa chính thức công bố quy hoạch thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, mở ra giai đoạn mới cho sự phát triển của địa phương cũng như mang lại nhiều cơ hội đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.