Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 09 năm 2022, 09:07:21
Tag: evn thoái vốn
  • EVN muốn đẩy nhanh thoái vốn
    Nhiều kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã được trình tới cơ quan hữu trách trong nỗ lực tạo dựng môi trường lành mạnh cho thị trường điện cạnh tranh toàn bộ vận hành.
  • EVN thoái mạnh vốn ngoài ngành
    Năm tổng công ty điện lực trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thoái vốn thành công tại 23 đơn vị, thu về 648,4 tỷ đồng, thặng dư 38,1 tỷ đồng so với giá trị đầu tư ban đầu.
  • EVN rục rịch rút chân khỏi ABBank
    Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc bán đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank). Hình thức đấu giá công khai theo lô lớn, thời gian là ngày 9/8/2013.