Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 18 tháng 06 năm 2024,
Tag: hướng dẫn lập kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
  • Không nể nang trong lập kế hoạch đầu tư trung hạn
    Một tháng sau khi Luật Đầu tư công có hiệu lực, bên cạnh những chuyển biến tích cực, việc thực hiện các thủ tục mới trong xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành địa phương đang gặp phải một số trở ngại. Cá biệt, một số nơi đã không tuân thủ được các quy định về mốc thời gian theo luật định.