Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2021, 07:26:13
Tag: ký hợp đồng
  • PVN ký hợp đồng tín dụng cho Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1
    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa ký Hợp đồng Tín dụng xuất khẩu Hàn Quốc, Hợp đồng vay thương mại nước ngoài với tổng trị giá 1,2 tỷ USD với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) cùng tổ hợp 9 ngân hàng thương mại nước ngoài do Ngân hàng Citibank làm đầu mối thu xếp nhằm tài trợ đầu tư cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Hợp đồng Tín dụng xuất khẩu Hàn Quốc được KEXIM và Công ty bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc K-Sure bảo hiểm tín dụng.