Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2020, 05:57:33
Tag: luật thống kê sửa đổi
 • Ngành thống kê tiên phong trong hội nhập
  Ngày 5/6/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam - đánh dấu sự ra đời của ngành thống kê. So với lịch sử của ngành thống kê thế giới, thống kê Việt Nam còn quá non trẻ so với thế giới.
 • Hoạt động thống kê bảo đảm hoàn toàn độc lập
  Phát biểu tại hội trường trong phiên thảo luận về Luật Thống kê sửa đổi tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bùi Quang Vinh cam kết: “Nếu Tổng cục Thống kê tiếp tục là cơ quan trực thuộc Bộ KH&ĐT, tôi xin hứa, hoạt động thống kê hoàn toàn độc lập nhằm cung cấp thông tin thống kê phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thông tin thống kê nhà nước được công bố, phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu tiếp cận, sử dụng”.
 • Muốn chuẩn số liệu phải giải quyết nhiều vấn đề
  Quốc hội sắp cho ý kiến đối với Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi). TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, sửa đổi Luật Thống kê năm 2003 không chỉ cần khắc phục tình trạng chất lượng, độ tin cậy chưa cao của số liệu, mà còn phải giải quyết nhiều vấn đề khác nữa.
 • Những điểm mới trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)
  Điều chỉnh các hoạt động thống kê ngoài nhà nước; làm rõ các hệ thống thông tin thống kê; quy định rõ hơn trách nhiệm, vai trò của Cơ quan Thống kê Trung ương trong việc thẩm định số liệu thống kê của Bộ, ngành… là một trong những điểm mới nổi bật trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi).
 • Góp phần cho sự sống còn của nền kinh tế
  Mới đây, tại buổi tiếp ông Tim Cofer, Phó chủ tịch Tập đoàn Mondelez (Hoa Kỳ), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh không giấu vẻ tự hào về những chính sách đầu tư của Việt Nam sắp có hiệu lực.
 • Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)
  Trong hai ngày 13-14/4, tại TP Đà Lạt, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn về dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi), với sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, nhằm lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật này.