Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 02:16:06
Tag: start-up y tế
  • Start-up y dược dồn dập nhận vốn lớn
    Nếu năm 2021, các start-up y tế mới khởi động việc hút vốn với một số thương vụ của Doctor Anywhere, Medici, Med247, AiHealth..., thì 6 tháng đầu năm 2022 dồn dập diễn ra các thương vụ rót vốn lớn.