Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2023, 20:02:09
Tag: tự do kinh doanh
  • Sức quyến rũ của tự do kinh doanh
    Hiếm dự án luật nào khi trình Quốc hội lại nhận được nhiều sự ủng hộ như các dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) lần này, bởi các dự án luật trên đã chạm đến bản chất của vấn đề đầu tư - kinh doanh. Đó là sự tự do và minh bạch.
  • Hiến pháp bảo vệ quyền tự do kinh doanh
    Tự do kinh doanh, đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế là điều kiện quan trọng nhất để xây dựng đất nước phồn vinh. Theo Luật gia Vũ Xuân Tiền, Hiến pháp năm 1992 sửa đổi cần kế thừa tinh thần hết sức quan trọng này từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946.