Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 04 năm 2021, 14:08:56
Tái cơ cấu nợ của Xi măng Sông Thao
Thế Hải - 27/09/2017 19:38
 
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận phương án trả nợ gốc khoản vay Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài của Xi măng Sông Thao
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Chấp thuận cho Vicem kế thừa các nghĩa vụ nợ của HUD đối với khoản vay Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài liên quan đến Dự án xi măng Sông Thao và giao cho Bộ tài chính hướng dẫn HUD, Vicem các thủ tục có liên quan.
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Vicem kế thừa các nghĩa vụ nợ của HUD đối với khoản vay Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài liên quan đến dự án xi măng Sông Thao.

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 2217/BXD - KHTC kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu nợ của Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao.

Ngày 27/4/2017, Bộ Xây dựng đã có quyết định chuyển giao dự án nhà máy Xi măng Sông Thao về cho Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) quản lý.

Trước đó, nhà máy Xi măng Sông Thao thuộc quyền của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà (HUD) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, được Chính phủ bảo lãnh vay nợ nước ngoài. Từ cuối năm 2009, khi đi vào hoạt động, nhà máy lâm vào cảnh thua lỗ hàng trăm tỷ đồng, khiến ngân sách phải đứng ra trả nợ thay.

Khi chuyển giao về Vicem, Bộ Tài chính yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Vicem kế thừa các nghĩa vụ nợ của HUD đối với khoản vay được Chính phủ bảo lãnh, khoản vay Quỹ tích lũy trả nợ liên quan đến dự án Xi măng Sông Thao.

Tính đến 31/8/2017, các khoản vay Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài của Bộ Tài chính do HUD nhận nợ và cho Xi măng Sông Thao vay lại là 1.922.847,50 EUR và 2.920.909,64 USD tương đương 116,551 tỷ đồng, trong đó có 5 khoản nợ quá hạn từ năm 2015 và 7 khoản nợ quá hạn từ năm 2016.

Sau 5 tháng chuyển giao về Vicem đến nay, công tác tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Xi măng Sông Thao tương đối ổn định và hiệu quả.

Theo báo cáo của Xi măng Sông Thao, hiện tại Xi măng Sông Thao đã trả hết nợ lãi, lãi quá hạn của các khoản vay nói trên. Và trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đã tự cân đối nguồn, hoàn thành trả nợ gốc khoản vay cuối cùng của Ngân hàng Paribas Pháp (kỳ 22/6/2017 là 531.250 EUR tương đương 13,57 tỷ đồng), kết thúc nghĩa vụ nợ đối với ngân hàng nước ngoài, chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh của Chính phủ đối với khoản vay này.

Tuy nhiên sau khi cân đối vốn ngắn hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và nguồn trả nợ vay gốc đến hạn, Công ty Xi măng Sông Thao vẫn thiếu hụt nguồn để trả nợ vay dài hạn khoảng 247,123 tỷ đồng (trong đó gốc vay quá hạn trả Quỹ tích lũy Bộ Tài chính là 116,551 tỷ đồng).

Ngày 19/7/2017, Vicem có văn bản số 1650/Vicem-HĐTV gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng về phương án trả nợ các khoản vay Quỹ tích lũy trả nước của Bộ Tài chính liên quan đến dự án Xi măng Sông Thao.

Ngày 02/8/2017, Vicem đã có văn bản số 1787/Vicem-TCKT gửi Bộ Tài chính cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ khoản vay Quỹ tích lũy Bộ Tài chính của Xi măng Sông Thao.

Trên cơ sở thống nhất giữa HUD và Vicem tại Biên bản chuyển giao quyền đại diện vốn đầu tư của HUD tại Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao về Vicem và đề nghị của Vicem tại 02 văn bản nêu trên, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Chấp thuận cho Vicem kế thừa các nghĩa vụ nợ của HUD đối với khoản vay Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài liên quan đến dự án xi măng Sông Thao và giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn HUD, Vicem các thủ tục có liên quan.

Đồng thời Bộ Xây dựng cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận phương án trả nợ gốc khoản vay Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài của Xi măng Sông Thao (gồm 1.922.487,50 EUR và 2.920.909,64 USD) tối đa không quá 3 kỳ trả nợ bán niên vào các ngày 30/12/2017 trả 1.922.487,5 EUR (tương đương 50,042 tỷ đồng); 30/6/2018 trả nợ 1.945.804,24 USD (tương đương 44,306 tỷ đồng) và 30/12/2018 trả 975.105,40 USD (tương đương 22,203 tỷ đồng).

Xi măng Sông Thao ra mắt sản phẩm gắn mác VICEM
VICEM hiện là cổ đông chi phối 80,79% vốn nhà nước tại Xi măng Sông Thao theo yêu cầu tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư