Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2020, 07:10:21
Tạm dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai trong vòng 15 ngày
T.M - 01/04/2020 09:35
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai cho đến khi có chỉ đạo mới, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 theo đúng tinh thần tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
TIN LIÊN QUAN

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Công điện số 382/CĐ-KTNN gửi các đơn vị trong toàn Ngành về việc: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, các Đoàn kiểm toán ở xa cơ quan liên hệ với các Kiểm toán nhà nước khu vực để đón các Đoàn kiểm toán về nơi cư trú an toàn.

Kiểm toán nhà nước các khu vực có trách nhiệm hỗ trợ các Đoàn kiểm toán ở xa cơ quan về nơi cư trú, trường hợp bất khả kháng không về được nơi cứ trú thì thuê nơi ở an toàn và phải có giải pháp cách ly an toàn nhất cho Đoàn kiểm toán.

Bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà; chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến nếu cần thiết. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Công điện cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại trụ sở làm việc của đơn vị.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Công điện cho đến khi có chỉ đạo mới của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trước khi Chính phủ ban hành yêu cầu cách ly xã hội 15 ngày, Kiểm toán Nhà nước cũng đã có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị  thực hiện giảm 50% cán bộ đến cơ quan, khuyến khích làm việc trực tuyến tại nhà, hạn chế hội họp, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người; hạn chế việc di chuyển, nhất là từ các vùng có dịch đến các địa phương khác…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư