Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 28 tháng 02 năm 2024,
Tân Tạo (ITA): Doanh thu giảm sâu, nhiều rủi ro tiềm ẩn
Chí Tín - 06/02/2021 10:25
 
Doanh thu quý IV/2020 của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HoSE) giảm sâu, khiến doanh nghiệp lỗ 10 tỷ đồng trong kỳ này. Tuy nhiên, rủi ro đối với Tân Tạo không chỉ có vậy.

Lợi nhuận âm

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020 của Công ty Tân Tạo, doanh thu thuần quý IV/2020 của doanh nghiệp này chỉ đạt 95 tỷ đồng, giảm 80,5% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần cả năm 2020 đạt 643 tỷ đồng, giảm một nửa so với năm 2019.

Trong quý IV/2020, giá vốn hàng bán đã đạt tới gần 92 tỷ đồng, cao xấp xỉ doanh thu nên lợi nhuận gộp chỉ còn khoảng 3 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp khó tránh con số thua lỗ sau khi trừ các khoản chi phí cơ bản trong kinh doanh như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp… Lợi nhuận sau thuế quý IV bị âm hơn 10 tỷ đồng như một sự tất yếu. Tuy nhiên, do lợi nhuận của 2 quý trước đó gỡ lại, nên lợi nhuận sau thuế thu nhập cả năm 2020 của Tân Tạo vẫn được 177,3 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước.

Nhìn vào cán cân tài chính của Tân Tạo, rủi ro không chỉ nằm ở bối cảnh kinh doanh sụt giảm đột ngột trong quý IV, mà tỷ lệ nợ khó đòi cũng đang ở mức khá cao và duy trì trong cả giai đoạn dài.

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của Tân Tạo tại ngày 31/12/2020 lên tới 259,6 tỷ đồng, chiếm tới 12,2% trên tổng các khoản phải thu. Con số phải thu khó đòi ở mức cao đã có từ đầu năm với số dư tại ngày 1/1/2020 là 275,5 tỷ đồng. Theo đó, trong suốt năm 2020, Tân Tạo không khắc phục được đáng kể tình trạng dư nợ khó đòi cao.

Thấp thỏm chờ báo cáo kiểm toán

Số liệu tài chính quý IV/2020 và cả năm 2020 của Tân Tạo nêu trên mới là số liệu ban đầu do Công ty tự lập. Nhà đầu tư sẽ phải chờ báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2020 mới có thể biết rõ hơn trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp này còn có vấn đề gì nổi lên nữa hay không.

Trước đó, hồi giữa năm 2020, trong báo cáo tài chính soát xét bán niên, kiểm toán đã phải nêu khá nhiều vấn đề cần nhấn mạnh đối với doanh nghiệp này.

Tại thời điểm đó, kiểm toán viên cho biết, Tập đoàn đã ghi nhận 100% doanh thu cho toàn bộ thời gian cho thuê lại trên phần đất đã phát triển kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Tân Tạo (khu mở rộng) có tổng diện tích là 904.047 m2 và Khu công nghiệp Tân Đức, diện tích 1.651.007 m2. Giá vốn tương ứng bao gồm tiền thuê đất phải trả, được ước tính dựa trên đơn giá thuê đất của các hợp đồng thuê đất hàng năm và các phụ lục có liên quan đã được ký kết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm ghi nhận doanh thu.

Đối với ý kiến nhấn mạnh trên của kiểm toán viên, ông Trần Hoàng Ân, Phó tổng giám đốc Tân Tạo trong văn bản giải trình cho biết, hợp đồng thuê đất giữa Nhà nước và Tân Tạo hiện đang xác định giá vốn tương ứng. Theo Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mặt nước… hiện chưa có hướng dẫn rõ ràng. Do đó, Công ty Tân Tạo đang kiến nghị và làm việc với các cơ quan nhà nước trên nguyên tắc thận trọng của kiểm toán tại ý kiến nhấn mạnh này.

Một nội dung đã được kiểm toán nhấn mạnh nữa là Tập đoàn đang ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Tân Tạo (TEDC) và Công ty cổ phần Năng lượng Tân Tạo 2 (TEC 2) với tổng giá trị là 2.170 tỷ đồng. Công ty còn khoản phải thu từ các công ty TEDC, TEC 2 và từ Công ty cổ phần Năng lượng Tân Tạo (TEC) là gần 1.380 tỷ đồng. Việc thu hồi các khoản đầu tư và khoản phải thu này được Ban Tổng giám đốc xác định dựa trên giả định là TEC sẽ tiếp tục thực hiện Dự án Nhiệt điện Kiên Lương, trong khi Ban Tổng giám đốc vẫn đang xin các phê duyệt cần thiết từ các cơ quan chức năng.

Về nội dung liên quan đến Dự án Nhiệt điện Kiên Lương, ông Trần Hoàng Ân cho biết, Công ty Tân Tạo đang kiến nghị các ban, ngành liên quan để đưa dự án này vào Quy hoạch điện VIII, giai đoạn 2021 - 2030.

Tập đoàn Tân Tạo đăng ký mua thêm 20 triệu cổ phiếu ITA
CTCP Tập đoàn Tân Tạo, tổ chức có liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – sàn HOSE) đã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư