Tăng cường quản lý chất lượng, phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản
Ngày 10/7, tại TP Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP), chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản.

Theo đó, hiện nay hàng hóa nông nghiệp của Việt Nam đang được xuất khẩu sang 180 nước và vùng lãnh thổ, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 15 trên thế thới. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản cả nước 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 19,75 tỷ USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai xây dựng và phát triển mô hình chuỗi với 1.269 chuỗi (tăng 451 chuỗi so với 6 tháng đầu năm 2018), 1.456 sản phẩm (tăng 60 sản phẩm so với cùng kỳ năm 2018) và 3.179 địa điểm bán sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vướng mắc, thúc đẩy tiêu thụ nông lâm thủy sản cũng được tăng cường. Từ đầu năm đến nay, toàn ngành nông nghiệp đã kiểm tra 34.220 cơ sở; xử phạt hành chính 1.947 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản, với số tiền 9,63 tỷ đồng...

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn còn chậm; việc rà soát, loại bỏ các vật tư nông nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam chưa thường xuyên; hoạt động giám sát, cảnh báo, thanh tra xử lý vi phạm chưa kịp thời…

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và hóa giải được các thách thức, triển khai hiệu quả công tác quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Ban ATTP, Sở Nông nghiệp các địa phương cần tập trung hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu quả quản lý và tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; tổ chức giám sát thường xuyên ATTP nông lâm thủy sản; kịp thời cung cấp các kết quả các đoàn xúc tiến thương mại tại thị trường quốc tế; đẩy mạnh công tác mở cửa, phát triển thị trường đối với các ngành hàng chủ lực; xây dựng, mở rộng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực của tỉnh kết hợp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ…

Việt Hương

Bình luận của bạn về bài viết...