Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2022, 17:09:50
Tăng kiểm soát giao dịch thẻ liên quan tới forex, tiền ảo, cá cược, cờ bạc
T.L - 09/01/2021 09:50
 
Các tổ chức thẻ quốc tế phải chia sẻ thông tin về danh sách đơn vị chấp nhận thẻ rủi ro cao, thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ cho hoạt động cờ bạc, cá độ, forex, tiền ảo…
f
Nhiều nhà đầu tư sử dụng thẻ tín dụng để nạp tiền vào các sàn giao dịch forex, tiền ảo ở nước ngoài

Nhiều năm gần đây, thẻ tín dụng quốc tế như Visacard, MasterCard được sử dụng nhiều cho các giao dịch thanh toán không phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam (liên quan đến hoạt động trò chơi có thưởng, cờ bạc, cá độ; kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử…).

Theo đó, trong Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng có hiệu lực từ ngày 9/1, NHNN yêu cầu văn phòng đại diện các tổ chức thẻ quốc tế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phải tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin và cảnh báo đến các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán danh sách các đơn vị chấp nhận thẻ có độ rủi ro cao, thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ cho hoạt động không phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam (liên quan đến hoạt động trò chơi có thưởng, cờ bạc, cá độ; kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử…)

Chỉ thị 02 của NHNN cũng yêu cầu các đơn vị khác thực hiện nhiều giải pháp để phòng, chống, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh toán nói chung, hoạt động thẻ ngân hàng nói riêng, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thẻ ngân hàng.

Cụ thể, đối với các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ, NHNN yêu cầu phải phối hợp với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán giám sát, kiểm tra, rà soát các giao dịch thẻ phát sinh tại đơn vị chấp nhận thẻ nhằm ngăn chặn một số hình thức vi phạm pháp luật. Thứ nhất, sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba (không phải đơn vị chấp nhận thẻ). Thứ hai, giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ với mục đích rút tiền mặt. Thứ ba, giao dịch thẻ không phù hợp quy định của pháp luật (liên quan đến hoạt động trò chơi có thưởng, cờ bạc, cá độ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử…)…

Đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, NHNN cũng yêu cầu phải kiểm tra, rà soát các quy trình, quy định nội bộ đảm bảo ban hành đầy đủ, an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và tuân thủ quy định pháp luật. Đồng thời, phải phối hợp với tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ nhằm kịp thời phát hiện các giao dịch thẻ đáng ngờ và ngăn chặn hiện tượng nói trên (thanh toán khống để rút tiền mặt;  giao dịch thẻ cho hoạt động cờ bạc, cá độ, forex, tiền ảo…).

Ngoài ra, đối với các đơn vị thuộc NHNN phải tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thẻ ngân hàng và chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng. Xây dựng kế hoạch tập trung thanh tra để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng. Đồng thời, tăng cường phối hợp công tác, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa NHNN và các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng có liên quan trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng.

Visa, MasterCard nên giảm phí thẻ quốc tế cho thị trường Việt Nam
Mới đây, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có văn bản kiến nghị Tổ chức thẻ quốc tế Visa và MasterCard về việc miễn, giảm phí thẻ quốc tế....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư