Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
Tăng trích lập dự phòng 3.336 tỷ đồng, ACB vẫn lãi 12.000 tỷ đồng
TL - 25/01/2022 11:59
 
Lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro tăng 45,5% song do tăng mạnh trích lập dự phòng, lãi trước thuế của ACB năm 2021 chỉ tăng 25%.

Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021.

Trong quý IV/2021, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 4.794 tỷ đồng, tăng gần 8,6%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 746,8 tỷ đồng, tăng 84%; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 238 tỷ đồng, tăng 20%; lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư đạt 119,4 tỷ đồng, tăng 24,5%; lãi thuần từ hoạt động khác là 69 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với năm ngoái.

Mặc dù các hoạt động kinh doanh đều khởi sắc song trong kỳ, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 375 lên 2.417 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp đôi lên 524 tỷ đồng, nên tổng lợi nhuận trước thuế quý 4/2021 của ngân hàng giảm 4,8% còn 3.029 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, ngân hàng đạt 18.944 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng gần 30% so với năm trước. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 2.894 tỷ đồng, tăng hơn 70%; Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 871 tỷ đồng, tăng 26,7%; Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 450 tỷ đồng, tăng 171%.

Hai lĩnh vực có hiệu quả kinh doanh giảm sút là lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư chỉ còn 244 tỷ đồng, giảm 67% và lãi thuần từ hoạt động khác giảm 50% còn 139 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thuần trước dự phòng của ACB đạt 15.334 tỷ đồng, tăng 45,5%. Tuy vậy, trong năm, ngân hàng tăng trích lập dự phòng rủi ro gấp 3,5 lần lên 3.336 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng còn gần 12.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/12/2021, ACB có tổng tài sản là 527.000 tỷ đồng, tăng 18,7%. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 362.000 tỷ đồng, tăng 16,4%. Nợ phải trả của ngân hàng là 482.000 tỷ đồng, tăng 18%, trong đó, tiền gửi khách hàng là 380.000 tỷ đồng, tăng 7,6%.

Nợ xấu của ACB có dấu hiệu tăng, trong đó, nợ xấu tuyệt đối nhóm 4 và nhóm 3 tăng 2-2,5 lần, nợ có nguy cơ mất vốn nhóm 5 cũng tăng so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu của ACB năm 2021 là 0,78%, tăng so với mức 0,59% cuối năm 2020.

Ông Đỗ Minh Toàn tiếp tục làm Tổng giám đốc ACB tới 28/2/2022
HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhất trí gia hạn thời gian bổ nhiệm ông Đỗ Minh Toàn làm Tổng giám đốc đến hết ngày 28/2/2022 cho đến khi ông Từ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư