Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 08 tháng 12 năm 2023, 17:08:43
Tập đoàn Danh Khôi trình kế hoạch tăng vốn lên gần 1.400 tỷ đồng
Việt Dũng - 22/04/2022 08:14
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Mã chứng khoán: NRC) có kế hoạch phát hành tối đa hơn 46,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để nâng vốn điều lệ lên gần 1.400 tỷ đồng.

Theo tài liệu được công bố trước thềm đại hội, năm 2021, Tập đoàn Danh Khôi đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.100 tỷ đồng, nhưng thực hiện chỉ đạt hơn 444 tỷ đồng, nghĩa là chỉ đạt khoảng 40% so với mục tiêu đề ra.

Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế của NRC lại vượt kế hoạch đề ra với hơn 259 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trên 29% so với kế hoạch 200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 194,7 tỷ đồng, tăng trên 8,2% so với kế hoạch 180 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.644 đồng.

So với năm 2020, các chỉ số tài chính năm 2021 của Danh Khôi đều có mức tăng trưởng vượt bậc.

Năm 2022, Danh Khôi đặt mục tiêu doanh thu thuần với 905 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng
Năm 2022, Danh Khôi đặt mục tiêu doanh thu thuần với 905 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng


Năm 2022, Danh Khôi đặt mục tiêu doanh thu thuần “đi lùi” với 905 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ với 200 tỷ đồng. Đáng chú ý là kế hoạch tăng vốn điều lệ từ hơn 881 tỷ đồng hiện nay lên 1.389 tỷ đồng.

Để thực hiện kế hoạch tăng vốn này, Danh Khôi trình đại hội 2 phương án phát hành. Một là phát hành hơn 4,4 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 44 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2021, tương ứng với tỷ lệ là 5%. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện chậm nhất là tháng 10/2022.

Hai là phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng tối đa là 46,2 triệu cổ phiếu. Căn số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%), HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1, nhưng đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá con số trên.

Danh Khôi cho biết, Số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Danh Khôi dự kiến sẽ diễn ra ngày 28/4/2022.

Được biết, các dự án mà Danh Khôi đã, đang triển khai trải rộng nhiều tỉnh, thành như: Dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort, tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng; Dự án The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư 3.109 tỷ đồng; Dự án Nhơn Hội New City (Phân khu 4), tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng; Dự án Nhơn Hội New City (Phân khu 2), tổng vốn đầu tư 2.871 tỷ đồng;

Dự án Kỳ Co Gateway, tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng; Dự án The Aston Luxury Residence, tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng; Dự án Aria Vũng Tàu Hotel & Resort, tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng và dự án Barya Citi, tổng vốn đầu tư 660 tỷ đồng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư