Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 03:43:35
Thái Bình thông qua nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Liên Phương - 21/09/2023 06:55
 
Chiều ngày 20/9, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thảo luận, quyết nghị một số nội dung quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến 10 tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp liên quan đến các lĩnh vực đất đai, tài chính ngân sách, giáo dục.

Trong số các vấn đề được HĐND tỉnh xem xét lần này đáng chú ý là thảo luận, thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trương bổ sung vốn ngân sách tỉnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình...

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các đại biểu cũng cho ý kiến vào báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ thực hiện các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu.

Các đại biểu đều đồng tình, nhất trí và đánh giá cao các báo cáo, tờ trình UBND tỉnh trình kỳ họp, kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu, mong muốn Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sớm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tỉnh triển khai thực hiện, các đơn vị, địa phương thực hiện dự án bảo đảm kỹ, mỹ thuật và tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành phát biểu tại kỳ họp

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành đề nghị: UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm các nghị quyết vừa được thông qua sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao.

Đối với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11/2023. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổ chức tốt hội nghị công bố quy hoạch để tuyên truyền sâu rộng nội dung quy hoạch đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân.

Các cấp, các ngành quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý quy hoạch, bảo đảm quy hoạch được triển khai hiệu quả, đồng bộ, tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Thường trực HĐND, các ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh, cấp ủy, ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò tích cực của quần chúng nhân dân trong việc tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của tỉnh.

Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thường trực HĐND các huyện, thành phố căn cứ Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, kế hoạch, hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND cấp huyện bầu bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Thái Bình: Đưa khoa học công nghệ thành nguồn lực phát triển
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: Khoa học và Công nghệ là một trong 3 khâu đột phá phát...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư