Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 03:05:06
“Thăm khám” sức khỏe tài chính EVNFinance
Thanh Huyền - 20/09/2023 09:31
 
Việc tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) diễn ra trong thời điểm hoạt động đầu tư của Công ty có nhiều khởi sắc.
Đồ họa: Đan Nguyên

Tăng vốn để đầu tư

EVNFinance (mã EVF - HoSE) vừa công bố bản cáo bạch cho đợt tăng vốn sắp tới. Theo đó, Công ty sẽ chào bán gần 351,1 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện 1:1 (sở hữu 1 cổ phần được mua 1 cổ phần mới). Kế hoạch này được Đại hội đồng cổ đông của EVNFinance thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2022 và được Công ty triển khai từ giữa năm nay.

Theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho EVNFinance, thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày 31/8/2023. Với giá chào bán 11.000 đồng/cổ phần, EVNFinance dự kiến thu về gần 3.862 tỷ đồng từ đợt chào bán. Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ EVNFinance sẽ tăng gấp đôi, lên 7.020 tỷ đồng.

Phần lớn số tiền mà EVNFinance dự kiến huy động được thông qua đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn sẽ được dùng để tăng trưởng quy mô dịch vụ tài chính có ứng dụng công nghệ số, còn lại dành để tăng trưởng quy mô dịch vụ tài chính cho ngành năng lượng.

Đối với hoạt động đầu tư tài chính theo hình thức mua cổ phần, EVNFinance cam kết đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật liên quan. Cụ thể, Công ty đảm bảo tuân thủ quy định góp không vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đồng thời, công ty tài chính này không sử dụng vốn thu được để mua cổ phần, dẫn đến mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai thác tài sản theo quy định.

Việc tăng vốn để mở rộng đầu tư diễn ra khi hoạt động đầu tư của EVNFinance có nhiều khởi sắc. Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, nửa đầu năm 2023, tổng thu nhập của Công ty gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước, đạt 622 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần giảm mạnh từ 525 tỷ đồng xuống 140 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lỗ gần 31 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, tăng đột biến so với mức lỗ 3 tỷ đồng trong nửa đầu năm ngoái. Lãi thuần từ hoạt động khác giảm mạnh 65%, xuống chỉ còn hơn 44 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Tuy nhiên, điểm sáng là EVNFinance ghi nhận mức lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư lên tới hơn 344 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay so với mức lỗ 35 tỷ đồng của nửa đầu năm 2022. Bên cạnh đó, khoản thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 99 tỷ đồng, tăng gấp 9,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí hoạt động cũng giảm 28%, xuống còn gần 248 tỷ đồng.

Với các biến động về thu nhập và chi phí như trên, EVNFinance báo lãi ròng 160 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, giảm nhẹ 2,4% so với nửa đầu năm 2022. So với kế hoạch kinh doanh cả năm, Công ty mới thực hiện được 35% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Theo đánh giá của đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, kế hoạch lợi nhuận của EVNFinance cho năm 2023 (560 tỷ đồng) có thể đạt được, nếu dự đoán về thị trường của Ban lãnh đạo là sát thực tế và không có những biến động nghiêm trọng.

Nợ gấp 9,7 lần vốn chủ sở hữu

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, tổng tài sản của EVNFinance là 47.134 tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu 1,13%, giảm so với mức 1,64% năm 2022. Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả là 42.739 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị các khoản vay khách hàng đạt 30.497 tỷ đồng, tăng gần 26% so với đầu năm nay. Đối tượng của các khoản vay này chủ yếu là các tổ chức kinh tế trong nước (chiếm 94,6% tổng dư nợ).

Tính tới ngày 30/6/2023, tổng dư nợ trái phiếu của EVNFinance là 1.825 tỷ đồng, gồm hai lô trái phiếu mã EVFH2232001 (phát hành ngày 8/7/2022, kỳ hạn 10 năm, giá trị phát hành 1.725 tỷ đồng) và lô trái phiếu mã EVFH224002 (phát hành ngày 12/9/2022, kỳ hạn 2 năm, giá trị phát hành 100 tỷ đồng). Ngày 10/8, EVNFinance công bố mua lại trái phiếu EVFH224002 thông qua thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu, khối lượng mua lại dự kiến là toàn bộ 100 tỷ đồng.

Về vốn chủ sở hữu, EVNFinance ghi nhận giá trị 4.406,1 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tính tới ngày 30/6/2023 là 9,7 lần, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 7,73 lần. Nếu EVNFinance tăng vốn điều lệ thành công, hệ số này sẽ giảm đáng kể, giúp tình hình tài chính của Công ty an toàn hơn.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư