Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 21:56:43
Thẩm quyền của tổ chức xác nhận sự kiện bất khả kháng trong đấu thầu
Anh Ngọc - 12/05/2020 08:18
 
Pháp luật đấu thầu không có quy định về thẩm quyền của tổ chức xác nhận sự kiện bất khả kháng (sự kiện bất khả kháng được quy định tại Bộ luật dân sự).

Độc giả Nam Trung đặt câu hỏi như sau: Trong điều khoản bất khả kháng trong mẫu hợp đồng xây lắp, tư vấn, mua sắm hàng hóa ban hành theo các Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT có quy định như sau: "Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng".

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng để cấp giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng cho gói thầu xây lắp và tư vấn, với ví dụ cụ thể cho các trường hợp sau:

- Trường hợp công trình xây dựng bị dừng do khu vực công trường bị cách ly do dịch bệnh.

- Trường hợp nhà thầu tư vấn hoặc xây lắp không thể điều động nhân sự vì cách ly do kiểm dịch.

- Trường hợp nhà thầu tư vấn tổn thất về dữ liệu thiết kế trên server bị tấn công mạng dẫn đến mất dữ liệu.

- Trường hợp nhà thầu tư vấn không thể chạy phần mềm chuyên dụng và truy cập dữ liệu do đứt cáp quang biển và server đặt ở nước ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật đấu thầu không có quy định về thẩm quyền của tổ chức xác nhận sự kiện bất khả kháng (sự kiện bất khả kháng được quy định tại Bộ luật dân sự).

Theo đó, đối với câu hỏi của bạn đọc, đề nghị Quý bạn đọc liên hệ với Bộ Tư pháp để được hướng dẫn cụ thể./.

Dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn Nhà nước có phải đấu thầu?
Công ty không phải là doanh nghiệp Nhà nước, nếu dự án đầu tư phát triển của công ty có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư