Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Tháng 11: 16 doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 10,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu
Chí Tín - 16/12/2020 14:06
 
Theo số liệu công bố qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 11/2020, có 16 doanh nghiệp đăng ký 43 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp.
Trái phiếu doanh nghiệp hiện là kênh đầu tư có lãi suất khá hấp dẫn
Trái phiếu doanh nghiệp hiện là kênh đầu tư có lãi suất khá hấp dẫn

Tổng giá trị đăng ký phát hành 17,9 nghìn tỷ đồng. Về kết quả phát hành, giá trị phát hành thành công đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 59,1% tổng giá trị đăng ký phát hành, tăng 1,1 nghìn tỷ đồng (11,6%) so với giá trị phát hành trong tháng 10.

Về cơ cấu phát hành, nhóm doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 11 là các tổ chức tín dụng, chiếm 49,75% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 4,51 năm.

Giá trị phát hành của các công ty bất động sản chiếm 32,8%  tổng giá trị phát hành với kỳ hạn bình quân là 4,89 năm; các doanh nghiệp chứng khoán chiếm 1,45% với kỳ hạn bình quân là 1 năm; còn lại là các doanh nghiệp khác chiếm 16% với kỳ hạn bình quân là 5,47 năm.

Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp quốc tế, trong tháng 11/2020, có 1 doanh nghiệp đã phát hành thành công 30 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm. .

Như vậy, tính đến hết tháng 11, năm 2020, đã có 2.311 đợt đăng ký phát hành trái phiếu riêng lẻ, trong đó có 1.970 đợt phát hành thành công với tổng giá trị phát hành thành công đạt 348,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 68,5% tổng giá trị đăng ký.

Số doanh nghiệp phát hành thành công là 237 doanh nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp đã phát hành thành công 185 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Rủi ro chờ chực, 98% trái phiếu doanh nghiệp vẫn được bán sạch
Thống kê cho thấy, phần lớn trái phiếu doanh nghiệp phát hành đều không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo là cổ phiếu – dễ giảm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư