Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 29 tháng 11 năm 2023, 12:13:10
Tháng đầu năm, Tiền Giang giải ngân vốn đầu tư công đạt 17,4% kế hoạch năm 2023
Trúc Giang - 03/02/2023 16:09
 
Tính đến ngày 30/1/2023, giá trị giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tiền Giang ước 768 tỷ đồng, đạt 17,4% kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giao chi tiết cho các chủ đầu tư.
Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, đến ngày 30/1/2023, giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh là 4.919,692 tỷ đồng/4.956,278 tỷ đồng (kế hoạch đầu tư công năm 2022), đạt 99,3% kế hoạch.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương đã giải ngân 3.403,927 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch (cấp tỉnh 99,6%, cấp huyện 97,1%); vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân 1.515,765 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch (vốn trong nước giải ngân 99,7%: vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 97,3%, vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực đạt 100%; vốn nước ngoài - ODA giải ngân 79,3%).

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 với số vốn 4.419,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/1/2023, giá trị giải ngân ước đạt 768 tỷ đồng, đạt 17,4% kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giao chi tiết cho các chủ đầu tư.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phát triển kinh tế- xã hội, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở ngành tỉnh và địa phương khẩn trương hoàn tất hồ sơ chuẩn bị đầu tư đối với các công trình dự án khởi công mới đã được thông báo vốn kế hoạch năm 2023.

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ thời gian thực hiện các gói thầu thi công, thiết bị để nhanh chóng đưa công trình, dự án vào khai thác và sử dụng.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và giải quyết dứt điểm công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện ứng vốn Quỹ Phát triển đất năm 2023 để tạm ứng cho công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình và giải ngân tốt nguồn vốn được giao trong kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Đối với công tác triển khai thực hiện dự án, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện và giải ngân cho các dự án, cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án theo kế hoạch đề ra. Thực hiện nghiệm thu, thanh toán vốn với Kho bạc nhà nước ngay khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Đối với công tác giám sát đầu tư, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nguồn lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…

Tiền Giang đồng bộ triển khai bộ chỉ số DDCI
2022 là năm đầu tiên tỉnh Tiền Giang triển khai Bộ chỉ số DDCI trở thành hoạt động thường niên giúp nhìn nhận, đánh giá chính xác năng lực...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư