Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT tại Hải Phòng
Thu Lê - 17/06/2022 11:56
 
Sáng ngày 17/6, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (HEZA) đã công bố các quyết định thành lập tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT.

HEZA, Công đoàn Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị Công bố các quyết định thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế (KKT) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hoạt động này thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về “xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, Đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.

Sự kiện này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện được sự quan tâm, trách nhiệm của TP. Hải Phòng và các doanh nghiệp trong việc chăm lo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đang làm việc trong các KCN, KKT nói riêng và người lao động trên toàn thành phố nói chung.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, Hải Phòng đã thu hút 19 dự án FDI cấp mới với số vốn 400,83 triệu USD; 16 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 275,17 triệu USD. Như vậy, tổng vốn FDI thu hút vào các KCN, KKT tại Hải Phòng là 676 triệu USD. Các KCN, KKT cũng thu hút thêm 07 dự án DDI cấp mới với tổng vốn đầu tư 6.294,99 tỷ đồng; 03 dự án DDI tăng vốn đầu tư 198,4 tỷ đồng; tổng vốn thu hút đạt 6.493,39 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, các KCN, KKT đã thu hút 436 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 19,8 tỷ USD; 193 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 285.823 tỷ đồng (tương đương 12,4 tỷ USD).

Tổng số lao động Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT Hải Phòng là 180.184 người (trong đó có 330 doanh nghiệp phát sinh quan hệ lao động ổn định với 175.907 lao động), mức thu nhập bình quân đạt 11.500.000đ/người/tháng.

tại 330 doanh nghiệp có phát sinh quan hệ lao động ổn định đã thành lập được 314/330 tổ chức công đoàn cơ sở
Tại 330 doanh nghiệp trong các KCN, KKT Hải Phòng có phát sinh quan hệ lao động ổn định đã thành lập được 314/330 tổ chức công đoàn cơ sở. Ảnh: Thu Lê.

Theo HEZA, đến nay, tại 330 doanh nghiệp có phát sinh quan hệ lao động ổn định đã thành lập được 314/330 tổ chức công đoàn cơ sở (đạt tỷ lệ 95,1%); kết nạp được 174.601 đoàn viên (đạt tỷ lệ 95,9% tổng số lao động). Trong đó, 40/314 tổ chức công đoàn cơ sở được trao quyết định thành lập tại Hội nghị ngày 17/6 này.

Trong thời gian tới, HEZA, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng sẽ tiếp tục rà soát, tăng cường tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện việc thành lập các tổ chức công đoàn cơ sở theo quy định ngay khi đủ điều kiện, xây dựng nội quy lao động,…

Ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban HEZA nhấn mạnh: “Cứ 1 tỷ USD vốn FDI cấp mới thì sẽ có thêm khoảng 10.000 lao động động. Do đó, việc chăm lo và đảm bảo đời sống cho người lao động tại các doanh nghiệp là rất quan trọng, góp phần giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định. Việc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở chính là để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư