Thông báo chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam
Thông báo chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 03/2018/HĐCNCP ngày 25/10/2018. Cụ thể như sau.

THÔNG BÁO CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CT VIỆT NAM

(Theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 03/2018/HĐCNCP ngày 25/10/2018 về việc chuyển nhượng cổ phần của Ông Phan Anh Minh tại Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam)

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: Ông PHAN ANH MINH 

Sinh ngày: 19/09/1996;  Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 001096013251 do Cục trưởng cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư  cấp ngày 29/06/2017.

Nơi đăng ký HKTT: P404, nhà 50 Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 04 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội, Việt Nam.

1. Cổ phần thuộc chủ sở hữu: 19.000.000 cổ phần

2. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng           

Nội dung: Chuyển nhượng 9.025.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam. Giá trị cổ phần chuyển nhượng: 90.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn.)

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: Ông PHAN HUY THÁI

Sinh ngày: 07/10/1947 ; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 010343086  do công an Hà Nội cấp ngày: 06/6/2006

Nơi đăng ký HKTT: Tập thể Biến Thế cụm 3, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 04 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội, Việt Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam

Địa chỉ: Số 9, đường Cầu Tiên, tổ 12, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng giao dịch: Số 4, Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0984998888

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...