Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 05 năm 2024,
Thông báo đăng ký mua cổ phần TCT Cơ điện xây dựng khối lượng lớn qua đấu giá
ĐT - 27/11/2017 17:32
 
CTCP Lương Gia Thông báo đăng ký mua cổ phần TCT Cơ điện xây dựng - CTCP khối lượng lớn qua đấu giá. Cụ thể như sau.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cơ điện xây dựng - CTCP

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức đăng ký mua :

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG GIA

- ĐKKD số: 0500568400 cấp lần đầu 14/09/2007, thay đổi lần 15 ngày 31/8/2015 do Sở kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp.

- Địa chỉ: Đường 71, Lô 1, Cụm CN Hà Bình Phương, xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội

- Đại diện theo pháp luật : Hoàng Thị Vinh -  Chức vụ : Giám đốc

- Vốn điều lệ: 89.000.000.000đ (Tám mươi chín tỷ đồng)

- Số lượng cổ phần đang lưu hành : không có

- Điện thoại: 0904508289

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

- Ngành nghề kinh doanh :

+ Sản xuất, kinh doanh thiết bị điện và các vật liệu dùng trong xây dựng.

+ Công ty hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực cơ khí, sản xuất, kinh doanh thương mại, khoáng sản, xây dựng, đầu tư tài chính, hoạt động trong lĩnh vực buôn bán bất động sản...

+ Với tổng doanh thu hàng năm của Công ty vào khoảng gần 600 tỷ đồng, Công ty hướng đến trở thành doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực…. hướng trọng tâm vào lĩnh vực cơ khí, sản xuất, kinh doanh thương mại, xây dựng, đầu tư tài chính.

- Tình hình hoạt động : Công ty được thành lập từ năm 2007, đến nay Công ty đã liên tục mở rộng thị trường và thực hiện các kế hoạch kinh doanh có hiệu quả.

- Định hướng, kế hoạch phát triển : Mở rộng và ngày càng phát triển thị trường trong các lĩnh vực theo đăng ký kinh doanh.

3. Tình hình tài chính:

Cơ cấu tổng nguồn vốn kinh doanh:

Chỉ tiêu

Số liệu 31/12/2016

Tổng nguồn vốn

186.476.196.074

Vốn chủ sở hữu

94.879.695.763

Vốn vay nợ

91.596.500.311

(Đvt: đồng)

Kết quả kinh doanh và chỉ tiêu tài chính:                                                    

Chỉ tiêu

Số liệu 31/12/2016

Tổng doanh thu

567.801.502.654

Lợi nhuận sau thuế

4.408.044.528

Vốn điều lệ

89.000.000.000

(Đvt: đồng)

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá : Tổng Công ty Cơ điện xây dựng-CTCP

III. Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phần

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phần

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 6.235.000 cổ phần tương đương với 29% vốn điều lệ của Tổng Công ty cơ điện xây dựng - CTCP.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: 0 cổ phần

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 6.235.000 cổ phần tương đương với 29% vốn điều lệ của Tổng Công ty cơ điện xây dựng - CTCP

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: 0 cổ phần

VII. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn khác của Công ty.

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu

- Công ty Cổ phần Lương Gia mua cổ phiếu với mục đích đầu tư phát triển doanh nghiệp;

- Sau khi mua được Cổ phần của Tổng Công ty Cơ điện xây dựng – CTCP, Công ty Cổ phần Lương Gia sẽ trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty và sẽ đóng góp lợi thế sẵn có của Lương Gia để Tổng Công ty ngày một phát triển, góp phần phát triển đất nước, nâng cao đời sống cán bộ nhân viên và gia tăng cổ tức cho cổ đông.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG GIA

Đông Hải Holdings thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá
CTCP Đông Hải Holdings thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, cụ thể...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư