Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 09 năm 2021, 08:16:38
Sự kiện: Thu hút FDI thế hệ mới

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 50/NQ -TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Khi Nghị quyết được ban hành, không chỉ nhà đầu tư nước ngoài, mà dư luận xã hội nói chung thêm tin tưởng vào các định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam.