Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 06 năm 2024,
Thu nhập khác tăng đột biến giúp TDC báo lãi quý II/2022 tăng tới 390,8%
Duy Bắc - 25/07/2022 14:36
 
CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đã nhận 600 tỷ đồng đặt cọc của Gamuda Land trong 6 tháng đầu năm 2022.

Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC, mã chứng khoán TDC - sàn HOSE) ghi nhận doanh thu đạt 662,41 tỷ đồng trong quý II/2022, tăng 66,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 132,46 tỷ đồng, tăng 390,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 35,2% về 20,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 4,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,67 tỷ đồng về 133,58 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 14,6%, tương ứng tăng 7,41 tỷ đồng lên 58,08 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 29,5%, tương ứng giảm 11,79 tỷ đồng về 28,22 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 107,36 tỷ đồng lên 86,73 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 20,63 tỷ đồng); và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp giảm, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng đột biến, chủ yếu do Công ty bất ngờ ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến. Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh chi tiết nguyên nhân lợi nhuận khác tăng đột biến.

Cơ cấu thu nhập và chi phí khác của TDC trong 6 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu thu nhập và chi phí khác của TDC trong 6 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Mặc dù vậy, trong thuyết minh 6 tháng đầu năm, Công ty cho biết thu nhập khác tăng thêm 96,55 tỷ đồng lên 100,04 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là lãi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định là 99,9 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 799,18 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 23,59 tỷ đồng, giảm 35,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.889,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 139,26 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 16,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, TDC ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính dương 488,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 199,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 102,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 2,6 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Công ty tăng 7,3% so với đầu năm lên 5.619,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn đạt 1.997,6 tỷ đồng, chiếm 35,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.601 tỷ đồng, chiếm 28,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 884,3 tỷ đồng, chiếm 15,7% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 653,9 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Cơ cấu chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tới 30/6/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tới 30/6/2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty có thuyết minh tài sản dở dang dài hạn chủ yếu là 459,8 tỷ đồng dự án Hoà Lợi – Khu dân cư E12-E16; 525,7 tỷ đồng dự án TDC Plaza; 405,5 tỷ đồng dự án phố Sông Cấm; 347,3 tỷ đồng dự án Hoà Lợi – Khu dân cư E15-E19; 183,9 tỷ đồng dự án Unitown – Giai đoạn 2; 61,97 tỷ đồng dự án Hoà Lợi – Khu dân cư D10-D11…

Trong kỳ, đáng chú ý tiền và các khoản tương đương tiền tăng 902,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 588,7 tỷ đồng lên 653,9 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, khoản mục phải trả ngắn hạn khác cũng bất ngờ tăng 343,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 566,5 tỷ đồng lên 731,4 tỷ đồng. Trong đó, Công ty thuyết minh trong 6 tháng đầu năm có ghi nhận 600 tỷ đồng nhận ký quỹ Công ty cổ phần Gamuda – dự án Uni Galaxy.

TDC nhận 600 tỷ đặt cọc của Gamuda Land trong 6 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).
TDC nhận 600 tỷ đặt cọc của Gamuda Land trong 6 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Được biết, tháng 10/2021, Gamuda Land cho biết đã thâu tóm lô đất có diện tích 5,6 ha từ CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương với giá trị 53,88 triệu USD, tương đương 1.250 tỷ đồng. Gamuda Land sẽ thanh toán làm 2 lần. Lần 1 là khoản đặt cọc 48%, tương đương với 25,86 triệu USD (600 tỷ đồng). Lần 2 là 52%, tương đương với 28,02 triệu USD (650 tỷ đồng) khi bên bán thực hiện xong việc chuyển quyền sử dụng đất sang tên cho Gamuda Land.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 0,6 tỷ đồng so với đầu năm lên 1.706,6 tỷ đồng và chiếm 30,4% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/7, cổ phiếu TDC giảm 500 đồng, về 13.400 đồng/cổ phiếu.

trong giai đoạn tiến hành thanh tra, kiểm tra, 
Becamex TDC sáp nhập 2 công ty thành viên
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dương (mã TDC, sàn HOSE) vừa quyết định sáp nhập 2 công ty con.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư