Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Thủ tướng phân công các thành viên Chính phủ giải quyết một số công việc cấp bách, trọng tâm
T.T - 30/06/2024 19:40
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 30/6/2024 phân công 4 Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ giải quyết một số công việc cấp bách, trọng tâm.

Công điện nêu rõ: Để kịp thời ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn các Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, kịp thời triển khai các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XV, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Phó thủ tướng Lê Minh Khái:

a) Chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, dự thảo Nghị định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, dự thảo Nghị định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, trình Chính phủ ban hành trong ngày 30 tháng 6 năm 2024 để thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

b) Chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư theo đúng quyết nghị của Chính phủ tại Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2024, trình Chính phủ chậm nhất trong ngày 05 tháng 7 năm 2024.

c) Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng, Luật Giá, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với các Luật, không để khoảng trống pháp lý.

2. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà

a) Chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật Đất đai, không để khoảng trống pháp lý.

b) Chỉ đạo Bộ Công thương phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn, trình Chính phủ ký ban hành trong ngày 30 tháng 6 năm 2024; hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, dự thảo Nghị định quy định cơ chế phát triển dự án nhà máy khí sử dụng khí thiên nhiên, trình Chính phủ ban hành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024.

3. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Công an, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị rà soát tiến độ, kết quả việc triển khai các dự án, nội dung hợp tác trọng điểm trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, xác định các tồn tại, vướng mắc và chỉ đạo xử lý, bảo đảm kịp thời, hiệu quả trước ngày 03 tháng 7 năm 2024, nhất là đối với các nội dung: Nhà Quốc hội Lào, Bệnh viện hữu nghị tỉnh Hủa Phăn, Dự án xây dựng Công viên Hữu nghị Lào - Việt tại thủ đô Viêng Chăn, các dự án kết nối giao thông, thủy điện, nhiệt điện than…

4. Phó thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo Bộ Tư pháp:

a) Khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 7 trước ngày 15 tháng 7 năm 2024.

b) Khẩn trương thực hiện quyết nghị của Chính phủ tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo do Lãnh đạo Chính phủ làm Trưởng ban, một số Bộ trưởng là thành viên để chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương rà soát các vướng mắc trong các quy định pháp lý, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước…

5. Các đồng chí thành viên Chính phủ:

a) Tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả việc xây dựng các văn bản quy định theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại các điểm 1, 2, 3, 4 nêu trên.

b) Quan tâm, dành thời gian trực tiếp làm việc với các địa phương để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính… và các vấn đề khác tại từng địa phương theo đúng quy định tại Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

6. Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này.

Kinh tế phục hồi mạnh mẽ, GDP quý II tăng 6,93%, 6 tháng tăng 6,42%
Nền kinh tế đã bứt tốc, đạt tốc độ tăng trưởng cao trong quý II và 6 tháng, vượt kịch bản tăng trưởng đề ra.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư