Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 05 năm 2021, 02:44:21
Thủ tướng sốt ruột về thu hút đầu tư nông nghiệp
Hà Tâm - 29/04/2014 07:53
 
Nghị định khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp đã được ban hành từ năm 2013 nhưng đến nay các bộ, ngành chưa ban hành văn bản hướng dẫn.  
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
FDI nông nghiệp ngày càng teo tóp
Từ 10/2/2014: Ưu đãi lớn khi đầu tư vào nông nghiệp
Cả nước mới có 5 DN nông nghiệp công nghệ cao
  Thủ tướng sốt ruột về thu hút đầu tư nông nghiệp  
  Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bố trí vốn để thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp  

Ngày 25/4/2014, Thủ tướng Chính phủ vừa đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, dù Nghị định 210 đã ban hành nhưng đến nay đến nay các Bộ, ngành liên quan, các địa phương chưa ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định.   

Để bảo đảm việc triển khai Nghị định sớm đạt hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương và Y tế khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định; hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Nghị định, hoàn thành trước ngày 30/6/2014.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ các doanh nghiệp ngay từ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015, hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Thủ tướng cũng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định, hoàn thành trước ngày 30/6/2014.

Trước ngày 30/6/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định công bố danh mục các loại giống gốc cao sản vật nuôi cụ thể được hỗ trợ  theo quy định; chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định công bố danh mục sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí được hỗ trợ.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định công bố danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển thời kỳ 2014-2020 theo quy định.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch, rà soát quy hoạch về giết mổ gia súc, gia cầm, chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung công nghiệp; phát triển cây công nghiệp chính; cây dược liệu; cây mắc ca (đối với tỉnh có nhu cầu); nuôi trồng thuỷ sản; cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản; cơ sở chế tạo thiết bị cơ khí để chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản; chợ nông thôn. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2014.

Đồng thời rà soát, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương giai đoạn 2014-2020; rà soát, ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác nhau đã được giao từ vốn ngân sách địa phương, vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương trên địa bàn nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chưa hiệu quả để thực hiện Nghị định.

Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định; chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định; bố trí nguồn lực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn, một lãnh đạo của bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp trước đây không có hiệu quả. Chỉ khoảng 1% dự án đầu tư vào nông nghiệp được hưởng các ưu đãi. Một phần nguyên nhân là chính sách đã có song lại chưa bố trí vốn thực hiện, chưa phân định rõ loại dự án nào ngân sách trung ương hỗ trợ, dự án nào ngân sách địa phương hỗ trợ.

Hướng tới nền nông nghiệp 100 tỷ USD Hướng tới nền nông nghiệp 100 tỷ USD

(Baodautu.vn) Nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn cho rằng, nếu tái cơ cấu thành công, những “quả đấm thép” sẽ giúp nông nghiệp Việt Nam tạo bước nhảy vọt mới, với giá trị GDP nông nghiệp có thể lên tới 100 tỷ USD mỗi năm. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư