Thuê máy móc thiết bị để tham gia đấu thầu, nhà thầu có bị loại?
Theo quy định, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu.
Ảnh minh họa: Minh Hải
Ảnh minh họa: Minh Hải

Độc giả Nguyễn Thịnh Vượng - tỉnh Khánh Hòa đặt câu hỏi như sau: Một gói thầu xây lắp về đường giao thông có doanh nghiệp A và B tham gia dự thầu. Doanh nghiệp A thuê thiết bị của doanh nghiệp B để dự thầu và doanh nghiệp B cũng sử dụng chủng loại thiết bị như vậy đưa vào hồ sơ dự thầu. Trong tình huống đấu thầu này có bị mâu thuẫn lợi ích không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm b, Mục 2.2, Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu.

Theo đó, hướng dẫn nêu trên chỉ đưa ra yêu cầu về khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu mà không yêu cầu nhà thầu phải sở hữu các thiết bị này. Do đó, việc nhà thầu đi thuê máy móc, thiết bị của một đơn vị khác là không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...