Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Nhà thầu có được phép đặt cọc, thực hiện bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt?
Anh Ngọc - 24/11/2017 08:10
 
Theo quy định, hình thức đặt cọc được hiểu là việc thực hiện bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc bằng séc (bảo chi).

Độc giả Phùng Thành - Hà Nội đặt câu hỏi như sau:  Đơn vị của tôi thực hiện tư vấn cho đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh (thông thường). Tôi có tham khảo Mục 9, Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy quy định về bảo đảm dự thầu, như sau: "Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một trong các hình thức: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành....".

Xin hỏi, từ "đặt cọc" nêu trên có thể quy định trong hồ sơ yêu cầu là bằng tiền mặt có phù hợp với quy định hiện hành không? Hay bắt buộc phải đặt cọc bằng séc?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 1, Mục 9 Chương I Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một trong các hình thức: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh thì phải áp dụng theo Mẫu thư bảo lãnh dành cho nhà thầu độc lập hoặc Mẫu thư bảo lãnh dành cho nhà thầu liên danh theo quy định tại hồ sơ yêu cầu này hoặc một Mẫu thư bảo lãnh khác nhưng phải bao gồm đầy đủ nội dung cơ bản của bảo lãnh dự thầu.

Theo đó, hình thức đặt cọc được hiểu là việc thực hiện bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc bằng séc (bảo chi).

Căn cứ vào đâu để tính toán bảo đảm dự thầu?
Doanh nghiệp nộp bảo lãnh dự thầu theo giá dự thầu thì có đúng không?
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư